İnsan Popülasyonun Artışı Ve Olası Sonuçları

İNSAN POPÜLASYONUNUN ARTIŞI VE OLASI SONUÇLARI 􀁸

  • İnsan nüfusu, 1650 yılından bu yana hemen hemen sürekli artmış fakat endüstri devriminden sonra bu artış hızla yükselmiştir. Büyük organizmaların başka hiçbir popülasyonu, bu kadar uzun bir süreçte böyle bir büyümeyi sürdürememiştir.
  • Günümüzde insan nüfusu 7 milyar civarında olup, her yıl yaklaşık 80 milyon kişi bu nüfusa eklenmektedir. Yani, dünya nüfusu her gün yaklaşık olarak 214.000 kişi artmaktadır. Günümüzdeki bu büyüme oranları devam ederse, 2025 yılında dünya nüfusunun 7.8 milyar, 2059 yılında ise 10.7 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
  • İnsan popülasyonundaki bu olağanüstü büyüme, yeryüzü kaynaklarının aşırı tüketimine, ciddi boyutlardaki çevresel bozulmalara ve biyolojik türlerin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Çevrenin gittikçe bozulması, mevcut insan nüfusunun yeryüzünün taşıma kapasitesini aşmış olduğunun önemli bir göstergesidir.
  • Bugünkü insan nüfusu, mevcut yaşam standartlarını sürdürebilmek için, büyük oranda geçmişte üretilmiş ve biriktirilmiş fosil enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Bu durum, fosil enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükenmesine yol açacaktır. İnsan etkinlikleri ve nüfus artışı ile birlikte, doğal alanlar tarım arazilerine ya da başka kullanım şekillerine ayrılmış durumdadır. Tarım alanlarının hatalı gübrelenmesi, tarımsal ilaçlar, endüstriyel atıklar, kentsel atıklar, yanlış yapılanma, yenilenemez enerji kaynaklarının tüketimi gibi birçok uygulama çevre kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır.
  • Sonuç olarak; çevre kirliliği, küresel iklim değişiklikleri, doğal yaşam alanlarının kaybı ve besin yetersizliği gibi küresel ölçekteki bütün bu sorunlar insan nüfusundaki artış durdurulamadığı ve insan popülasyonunda bir denge kurulamadığı sürece geriye çevrilemez. Oysa, insan neslinin devamı ve sağlıklı yaşaması ancak sağlıklı bir çevreyle mümkün olacaktır.

Bir Cevap Yazın