Türkiye’de Ve Dünya’da Nesli Tehlikede Olan Türler | Endemik Tür

Endangered Species Meaning Elegant Endangered Species Wallpaper

Ekosistemin dengede olması ve sürdürülebilirliği için biyolojik çeşitliliğin koruma altına alınması gerekir.

 • Biyolojik çeşitliliği tehdit eden ve türlerin yok olmasına neden olan en önemli faktörler;
 • ,Habitatların tahrip edilmesi ve parçalara bölünmesi
 • Ortama yabancı türlerin girmesi
 • Besin zincirinin bozulması
 • Aşırı kullanma şeklinde sıralanır.
 • Sadece belirli bir coğrafik bölgenin sınırları içinde yaşayan ve dünyada herhangi bir yerde görülmeyen türlere endemik tür denir.

Türkiye’de Nesli Tehlikede Olan Türler

Hayvan türleri:

 • Akdeniz foku
 • Deniz kaplumbağası
 • Kelaynak

Bitki türleri:

 • Burakis
 • Göl soğanı
 • Sıklemen
 • Karçiçeği
 • Nergis
 • Süsen
 • Çiğdem

Dünya’da Nesli Tehlikede Olan Türler

Dünya’nın hemen her bölgesindeki bitki ve hayvan türleri arasında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya gelen ve bir kısmı ne yazık ki dünya üzerinden tamamen silinen binlerce tür bulunmaktadır. Bazıları;

 • Kutup ayısı (Ursus maritimus), 2006 yılında hassas türden tehlike altındaki tür kategorisine geçti. Kutup bölgesindeki buzulların erimesiyle yaşam alanı tehlike altına girmiştir. Tahminlere göre kutup bölgesindeki bu durum değişmezse önümüzdeki 45 yıl içinde türde yüzde 30’luk bir azalma olacak ve sonunda da tümüyle yok olacak.
 • Manta vatozu (Manta birostris), belgesellerden aşina olunan eşsiz bir canlıdır. Suda kanat çırparcasına süzülen bu deniz canlısının türü, denizlerdeki kirlenme, avlanma vs. nedenlerle tehlike altındadır.
 • Verreaux’s sifaka lemur (Propithecus verreauxi), Madagaskar’a özgü bir türdür ve kararlı bir orman habitatında yaşayabilmektedir. Kömür üretimi ve orman kesimi ile yaşadığı bölge tehlike altına girmiştir. Aynı zamanda adanın bazı bölgelerinde avlanmaktadır.
 • Gri balina (Eschrichtius robustus), Kuzeybatı pasik gri balina. Halen 50 yetişkin bireyden daha az kaldığı düşünülmektedir. Bu tür tamamen yok olacak derecede avlanmıştır.Gri balina denizlerde 16,093 km ilerleyebilir.
 • Siyah çizgili albatros (Thalassarche melanophrys), 21 albatros türünün hepsi neslinin tükenmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Balıkçı ağları tür için ciddi tehdit oluşturmaktadır.
 • Kısa burunlu tırtak (Delphinus delphis), Akdeniz alt türüdür. Son 40 yıl içinde türün nüfusu aşırı avlanma ve yaşam alanlarının bozulması sonucu %75 düşünülmüştür

Bir Cevap Yazın