Popülasyonlardaki Aşırı Büyümenin Olası Sonuçları

POPÜLASYONLARDAKİ AŞIRI BÜYÜMENİN OLASI SONUÇLARI ,

  • Popülasyondaki birey sayısı arttıkça popülasyon yoğunluğu artar. Yoğunluk artışına paralel olarak artan çevre direnci popülasyon yoğunluğunda azalışa neden olur. Popülasyon yoğunluğundaki azalışı ise birçok memeli hayvanda görülen kısırlık, düşükler, ölü doğum, aşırı saldırgan davranışlar gibi faktörler etkiler. Ve sonuçta popülasyon büyümesi kontrol altına alınır.
  • Bazı hayvan türlerinde popülasyon büyüklüğü, türün biyolojik yapısından kaynaklanan faktörler tarafından düzenlenir. Popülasyon yoğunluğundaki artış hayvan türünde strese neden olur. Stres sonucunda meydana gelen hormonal değişiklikler, eşeysel olgunlaşmayı ve bağışıklık sistemini baskılar. Bu durum ise doğum oranının azalmasına, ölüm oranının artmasına yol açarak popülasyon büyümesinin kontrol altına alınmasını sağlar

Bir Cevap Yazın