Antiseptikler ve Dezenfektanlar

Antiseptikler ve Dezenfektanlar

Canlı ve cansız yüzeylerden mikroorganizmaların giderilmesinde, tıbbi açıdan yüzeysel enfeksiyonların tedavisinde, hayvan sağlığında, gıda teknolojisinde geniş olarak kullanılan kimyasallardır. Antiseptikler ve dezenfektanların, kullanıldıkları yerdeki mikroorganizmaların tamamını veya bir kısmını yok etmesi amaçlanır. Bu amaçla kimyasal ve fiziksel yöntemler kullanılır. Fiziksel yöntemlere ısı ve radyasyon örnek verilebilir. Kimyasal yöntemde ise kimyasal bileşikler kullanılır.

Antiseptik ve dezenfektanlar eş anlamlı olarak kullanılsa da, tıbbi terminolojide kullanıldıkları ortamlara göre ayrı tanımları yapılır. Canlılarda, el, yüz, vücut ve mukozalara uygulanan ve mikroorganizmaları öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelere antiseptik denir. Zemin, duvar, tezgâh, araç ve ekipmanlardaki mikroorganizmaları ortadan kaldırmak veya azaltmak için kullanılan kimyasal maddelere de dezenfektan denilmektedir. Burada terimler içerisinde kullanılan bileşikleri tam anlamıyla keskin sınırlarla ayırt etmek mümkün değildir. Dünyada genel olarak antiseptikler ve dezenfektanlar birlikte incelenmektedir. Bu konu içerisinde antiseptikler ayrıca sınıflandırılmayacak yeri geldikçe antiseptik olarak kullanılan dezenfektanlar belirtilecektir. Burada dezenfeksiyon ile ilgili bazı terimleri tanımlamanın faydası olacaktır.

Bakterisit: Bakterilerin yok edilmesi ve sayılarının azaltılmasını sağlayan kimyasal maddelerdir.

Bakteriostatik: Bakterilerin üremesini durduran kimyasal maddelerdir.

Sporisit: Enfeksiyon etkenlerinin sporlarını öldüren kimyasal maddelerdir.

Fungisit: Hastalık etkeni mantarları etkileyen kimyasal maddelerdir. Virusit: Virüsleri etkileyen kimyasal maddelerdir.

Sanitizer: Halk sağlığı ile ilgili su, araç, gereç ve diğer kullanılan malzemelerdeki enfektif ajanların çoğalmalarının engellenmesi amacıyla kullanılan ajanlardır.

Bir Cevap Yazın