Türkler Özüne mi Dönüyor? Bir Kişi İlk Defa Din Hanesine Tengri Yazdırdı!

Türkiye’de ilk defa bir kişi din hanesine Tengri yazdırdı. Türkler özüne mi dönüyor? Gök Tanrı inancı Türkler arasında yeniden yayılmaya başladı. Genç nesil Tengri inancını araştırmaya ve sempati duymaya başladı. Aynı zamanda Göktürkçeye de yoğun bir ilgi var. Türkiye’de çok fazla Araplaşma ve Batılılaşma hakim. Ancak bir yandan da Tengrici bir nesil gelmeye başladı.

Türklerin kadim inancı, Türklerin milli dini Kök Tengri (Gök Tanrı) dinidir. Bu din Tengricilik veya Türk şamanizmi diye de anılmaktadır. Türkler İslam’a geçmeden önce Türk Tanrısı dedikleri Gök Tengri’ye inanırlardı. Ancak zamanla diğer dinlerden etkilenen ve töresini unutan Türkler, bir süre sonra kendi öz dinin bıraktı ve İsa’nın, Buda’nın, Konfüçyus’un, Arapların öğretilerine inandı. Ancak şu an Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. İlk defa Türkiye’de biri din hanesine “Tengri” yazdırdı.

Avukat Burhi, dinini Tengri olarak değiştirdi ve buna çok fazla tepki geldi. Bunu İslam’a yapılan bir hakaret olarak algılayanlar var. Kimliğe Hristiyan ya da Yahudi yazınca İslam’a hakaret olmuyor da neden Türk’ün öz dinini yazınca hakaret oluyor gerçekten garip bir durum. Türkiye’de bazı kişiler Türklükle ilgili olan her şeye saldırıyor. Türk adından iğreniyor. Diyanette boş durmadı, diyanet ise kadim Türk dininin bir din olmadığını söyledi. Ancak Tengri inancı İslam’dan ve diğer semavi dinlerden çok daha eskiye dayanmaktadır. Yani İslam yokken Tengri İnancı vardı. Araplar putlara taparken ve taptığı putları helva yapıp yerken Türkler ise Gök Tengriye inanırdı.

Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini “Tengri” olarak tescillendirmiş oldu. Twitter’dan açıklama yapan Burhi Mumcuoğlu, kararın emsal olduğunu belirterek şunları söyledi: “Neden Tengri de Tengricilik vs. değil diyenler için; evet, Tengricilik, Türk Şamanizmi vb. ifadeleri de tercih edebilirdim. Belki daha doğru olurdu. Net şekilde İslam öncesi Türk inancının anlaşılmasını amaçladım. Maksat kültürel yozlaşmaya direnmek.”

Bir Cevap Yazın