Hastanelerde Ergonomik Koşulların Uygun Hâle Getirilmesi

Hijyen ve Sanitasyon: Hastanelerde Ergonomik Koşulların Uygun Hâle Getirilmesi

• Sağlık hizmetlerinde teknolojinin sağladığı birçok yenilikler kullanılmaktadır. Bu yeni teknolojiler bir taraftan hastanın yönetiminde avantajlar sağlarken, diğer taraftan bu yenilikleri kullanabilecek nitelikli ve eğitimli personel istihdamını zorunlu kılar. Bu alanlarda çalışan personelin de iş yükü buna göre organize edilmeli ve planlanmalıdır.

• Sağlık personeli ve hastalar için her türlü ergonomik önlemler alınmalıdır.

• Hasta odalarında gerek olursa refakatçi bulundurulmalıdır. Refakatçinin de oturma, yatma, yemek, tuvalet ve banyo gereksinimleri söz konusudur. Hümanistik anlamda rekafatçilerin de ihtiyaçlarını giderebilmesi için bunların sağlanması gerekir. Ancak bu çok maliyetli olabilir. Refakatçi yerine hastanelerde yatan hastaya etkin ve sürekli hasta bakımı sağlayabilecek eğitimli ve nitelikli personel görevlendirilmelidir.

Bir Cevap Yazın