Hastanelerde Fiziksel Etkenlerin Kontrol Altına Alınması

Hijyen ve Sanitasyon: Hastanelerde Fiziksel Etkenlerin Kontrol Altına Alınması ve Sağlık Açısından Uygun Hâle Getirilmesi

Hastanenin yer seçimi çok önemlidir. Karayolu açısından ulaşım olanaklarının kolay olduğu, genel trafikten etkilenmeyen ve trafiği etkilemeyen bir yerde kurulmalıdır. Büyük hastanelerde helikopter pistleri kurulabilecek alanlar olması arzu edilmektedir. Deniz veya göl kıyısında olan yerlerde de bu yolla ulaşıma olanak sağlayan iskele ve hastaneye ulaşım yolu veya tüneli yapılabilir.

• Hastanenin hava kirliliğinden, gürültüden, titreşimden, koku ve haşere üreten çöp, bataklık vb. alanlardan uzak olması tercih edilmelidir.

• Hastane mimarisi mühendis ve mimarlar kadar onu kullanan veya kullanacak olan hekim ve sağlık personelinin görüşleri alınarak çizilmeli ve yapılandırılmalıdır.

• Hastaneler zemin etüdleri yapılmış yerlerde inşaa edilmeli, yapısı olağan dışı durumlardan etkilenmemesi için belirlenen standartlara uygun olmalıdır.

• Katlar ve odalar arasında özellikle ses yalıtımı önemlidir. Aynı şekilde hastanelerde radyoloji üniteleri ve radyoaktif maddelerin kullanıldığı nükleer tıp gibi bölümler iyonize radyasyon açısından da yalıtılmalıdır.

• Hastanelerde çok ciddi sayıda ve nitelikte araç ve gereç kullanılmaktadır. Bunların bölüm ve servislere göre kayıtları tutulmalı, bunların kontrol, bakım ve onarımları aksatılmadan yapılmaya çalışılmalıdır.

• Hastane su kaynağı çok önemlidir. Su kesintilerine karşı temizliği kontrol altında tutulan su deposu veya depoları olmalı, şehir şebeke sistemi bağlı da olsa sağlık yetkililerince yapılan değerlendirmelere göre uygun olabilecek alternatif su kaynağı yedekte bulundurulmalıdır. Ancak bu su kullanılmadan önce tekrar gerekli incelemeler yapılmalıdır.

• Hastanelerde en önemli sorunlardan birisi elektrik kesintilerinin yaşanmasıdır. Bu hem hastane içinde farklı birim ve bölümler arasında olabileceği gibi, kentsel anlamda yaşanan kesintiler olabilir. Ameliyathane, doğum servisi, laboratuvar, yoğun bakım, acil servis başta olmak üzere elektrik kesintilerinden çok daha ciddi etkilenen bölümler olmak üzere hastanede elektrik kesintilerinde en kısa zamanda devereye giren jeneratörler kurulmalı ve çalışır durumda olduğu sık aralıklara kontrol edilmelidir.

• Hastanelerde iç ortam hava kirliliği oldukça yoğundur. Bu nedenle hem kirletici kaynaklar değerlendirilmeli, hem de etkin bir şekilde havalandırma yapılmalıdır.

• Hastanelerde ısınma ve havalandırma sistemlerinin çalışır konumda olması sık sık kontrol edilmelidir.

• Hastanelerde bina içi su ve atık su şebeke sisteminin projesi ve şeması olmalıdır.

• Hastanelerde su ve atık su boruları yanında oksijen dağıtım sistemleri, yangın söndürme boruları, hastanın kan gibi biyolojik materyallerini laboratuvara ulaştıran pnömotik taşıma sistemi boruları gibi birçok boru sistemi vardır. Bunların yapımınında ve tadilatlarında özenli davranılmalı, projeleri olmalı, projeye uygun olmayan değişiklik yapılmamalıdır.

• Hastanede yangın alarmı ve söndürme sistemlerinin aktifliği sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

Bir Cevap Yazın