Okulda Psikososyal Etkenlerin Kontrol Altına Alınması

Hijyen ve Sanitasyon: Okulda Psikososyal Etkenlerin Kontrol Altına Alınması ve Sağlık Açısından Uygun Hâle Getirilmesi

• Okul; hapishane, meyhane, bar, kahvehane gibi çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek yerlere en az 200 m uzaklıkta yapılmalıdır.

• Öğrencilerin sigara, alkol, madde kullanımı ile ilgili ulusal politikalar ve bunlara uygun geliştirilen eğitim ve kontrol programları uygulanmalıdır.

• Özellikle ergenlik döneminin getirdiği fiziksel ve psikososyal değişimler iyi yönetilmeli, üreme ve ergen sağlığı ile okul ruh sağlığı hizmetleri de var edilip öğrencilerin bunlardan hizmet, rehberlik ve danışmanlık alabilmeleri sağlanmalıdır.

• Okulda öğrencilerin ve çalışanların her türlü şiddetten, istismardan, zorbalıktan ve yıldırma olaylarından (mobbing) korunması gerekir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversiteler, enstitüler, güvenlik güçleri ve adli makamların işbirliği içerisinde çalışması gerekir. Mağdurların ve örselenmiş olanların da yeniden sağlıklı ve güvenli okul ve günlük yaşama dönebilmeleri için geliştirilen ve geliştirilecek olan programlar uygulanmalıdır.

• Okullarda fiziksel aktivitenin arttırılmasına çaba gösterilmeli, obezitenin önlenmesi için programlar uygulanmalıdır.

• Sağlık ve psikososyal açıdan risk grubu olarak tanımlanan anne ve/veya babası olmayan, anne ve babası ayrı yaşayan, ailesinden uzakta olan, geniş ailenin ferdi olan, ailesinin sosyoekonomik düzeyi düşük olan, sigara, alkol, madde bağımlılığı olan, istismar mağduru, afet mağduru gibi çocuklara sürekli ve etkin tıbbi ve psikososyal desteklerin sağlanması gerekir.

• Diyabet, böbrek ve karaciğer yetmezliği, epilepsi (sara), astım gibi kronik hastalığı olan çocukların tıbbi bakım ve desteklerinin okul içerisinde de sağlanması gerekir. Ayrıca okullarda kazaların ve yaralanmaların görülme sıklıklarının yüksek olduğu da düşünülürse, okullarda okul sağlık ekipleri oluşturulması yaşamsal öneme sahiptir.

Bir Cevap Yazın