Bilimsel Araştırmada Dil ve Anlatım

Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edileceği önemli bir konudur. Akademik üslup, bilimsel araştırmalarda tercih edilmesi gereken bir üsluptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde, kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edilen polemik üslubundan kaçınmalıdır. Aynı zamanda genelleyici ve belirsiz ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de akademik üslupta yeri yoktur. Bu durumu Kaptan (1977: 226-227) şöye ifade etmektedir:

Araştırma bir edebiyat yazısı değildir. Anlatışın parlak ve çekici olmasından çok, açık ve anlaşılır olması tercih edilmelidir. Bir araştırma yazısında aranacak en önemli özellikler sadelik, açıklık, akıcılık ve söylenmek istenen şeyin dolaysız olarak söylenmiş olmasıdır. Her şey tam olarak söylenmeli, hiçbir noktanın tamamlanması okuyucunun hayaline bırakılmamalıdır. Bu sağlanmadığı takdirde çalışmalar hakkında yanlış anlamalara yol açılması olasılığı büyüktür

Akademik üslubun en başta gelen özelliği, “kelime ekonomisi” olarak tanımlanan, anlatılmak istenen şeyi en açık ve en az kelime ile ifade etme anlamındaki yöntemdir. Araştırma sonuçlarına dair hükümlerde eğer deney sonucu kanıtlanmış hükümler değilse, kesin ifadeler kullanmaktan kaçınmak gerekir. Düşüncelerin devrik cümle yapısıyla ve fiilsiz cümlelerle ifadesinden kaçınılmalıdır. Her bilim dalının kendine özgü terimleri vardır. Bu sebeple bilimsel yazılarda ilgili terimlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Anlatımda zenginlik bakımından dikkat edilmesi gereken bir nokta da sözcük tekrarından kaçınmaktır. Tekrara düşmemek için sözcüklerin eşanlamlıları kullanılabilir. Kavramlar ve terimler ise her defasında aynı biçimde kullanılmalıdır. Bilimsel bir yazıda üçüncü tekil ve edilgen yapı kullanılmalıdır. Örneğin yaptığım çalışma yerine yapılan çalışma; tabloda gösterdiğim yerine tabloda görüldüğü gibi vb.

Bir Cevap Yazın