Dinleme Türleri: Aktif Dinleme ve Pasif Dinleme

Aktif Dinleme

Dinleyenin aktif olduğu dinleme yöntemidir. Konuşmacıya dinlendiğini, söylediklerine değer verildiğini gösteren bir dinleme şeklidir. Bu tepki, sözler, jest ve mimiklerle gösterilebilir. Konuşmacıyla göz teması kurmak, ona arada sorular yöneltmek, konuşmacının sözlerini ve duygularını geri yansıtmak, duygu ve düşüncelerini özetlemek, yani geri bildirimde bulunmak aktif dinlemenin göstergeleri arasında yer almaktadır. Geri bildirim sayesinde konuşan, gönderdiği mesajların alınıp alınmadığını ya da ne kadarının alındığını dinleyicinin kendisine verdiği tepkilerden anlar, böylece karşılıklı bir iletişim gerçekleşir.

Pasif Dinleme

Pasif dinleme, dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce dinleme etkinliğinde bulunmasıdır. Bu dinleme, konuşmacıya söylediklerinin kabul edildiği duygusunu verir, duygu ve düşüncelerini daha çok dile getirme konusunda kişiyi cesaretlendirir. Bu dinlemede dinleyenin konuşulanları anlayıp anlamadığı konusunda net bir bilgi yoktur.

Bir Cevap Yazın