Türkler Gelmeden Önce Anadolu’nun Durumu

Türkler, Anadolu’ya gelmeden önce Anadolu’da pek çok Ermeni, Süryani, Rum, Gürcü gibi değişik etnik kökene sahip toplumsal gruplar bulunmaktaydı. Bu toplulukların arasında siyasi birlik bulunmadığından Bizans’ın hâkimiyeti altında yaşamaya devam ediyorlardı. Anadolu’da hâkim olan dinî yapı Hristiyanlıktı. Türkler, Anadolu’ya gelmeden önce Bizans, Ortodoks olmayan halkın üstünde ağır baskılar uyguluyor, halktan zorla vergi topluyordu. Bizans’ın baskı politikası Anadolu halkını zor durumda bırakıyordu. Bizans’ın politikaları, Anadolu coğrafyasının jeopolitik konumu, tarım ve hayvancılığa uygun bir konumda bulunması Türklerin bu coğrafyaya olan ilgilerini artırıyordu. Selçukluların keşif hareketlerini takiben yurt edinmek için Anadolu’ya seferler düzenlediler. Bu seferlerin en önemlisini ise şüphesiz Malazgirt Muharebesi oluşturmaktadır. Selçuklular tarafından Malazgirt Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Alparslan’ın ordu komutanlarına yaptığı konuşmada “fethedilen yer, fethedenin malıdır” anlayışından dolayı kısa sürede Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması gerçekleşmiştir. Malazgirt Muharebesi’ne katılan bey ve komutanlar, kontrol ettikleri askeri güç ve nüfus kitlesi ile birlikte Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağılmışlar, buraları kısa sürede Selçuklu beyleri kimliği ile fethederek Selçukluların Anadolu’ya hâkim olmasını sağlamışlardır ancak zamanla Büyük Selçuklu Devleti’nin eski gücünü kaybetmesi üzerine Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki bu beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Böylece Anadolu’da ilk beylikler dönemi başlamıştır.

Bir Cevap Yazın