Sakız Adasının ve Kıbrıs Adasının Fethi

Sakız Adası’nın Fethi (1566): Malta’nın kuşatılmasından bir yıl sonra kaptanıderya Piyale Paşa Osmanlı Devleti’ne vergisini ödemeyen Cenevizlilerin elindeki Sakız Adası’nı kuşatmıştır. Ada, savaş yapılmadan fethedilmiştir.

Kıbrıs Adası’nın Fethi (1571): Yavuz Sultan Selim döneminde Memlûk Devleti’nin ortadan kaldırılmasından sonra Venedik onlara verdiği Kıbrıs vergisini Osmanlı Devleti’ne ödemeye başlamıştır. Doğu Akdeniz’in hâkimiyetinin sağlanması açısından Kıbrıs’ın Venediklilerin elinde bulunması sakıncalı görülmüştür. 1569 yılında Fransa ile kapsamlı bir kapitülasyon imzalanması Kıbrıs’ın alınması için hazırlıkların yapıldığını göstermektedir. 1570 yılında Mısır’dan şeker ve pirinç getiren bir geminin Kıbrıs’ta barınan korsanlar tarafından zapt edilmesi üzerine Kıbrıs Seferi’ne karar verilmiştir. Kıbrıs’ın Fethi için Lala Mustafa Paşa görevlendirilmiştir. On bir ay süren kuşatmanın ardından 1571 yılında Kıbrıs’ın Fethi gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs’ın fethedilmesinin ardından Anadolu’dan önemli sayıda Türk getirilerek adada iskânı sağlanmıştır.

Bir Cevap Yazın