Nabta Playa

Nabta Playa, bir zamanlar, günümüz Kahire’sinin yaklaşık 800 kilometre güneyinde veya güney Mısır’daki Abu Simbel’in yaklaşık 100 kilometre batısında, 22.51° kuzey, 30.73° doğuda bulunan Nubian Çölü’nde dahili olarak boşaltılmış büyük bir havzaydı. Bugün bölge çok sayıda arkeolojik sit alanı ile karakterize edilmektedir. Mısır Neolitik Dönemi’nin en eskilerinden biri olan Nabta Playa arkeolojik alanı, MÖ 7500 dolaylarına tarihlenmektedir. Bu yapının eski çağlara dayanması da astronomi bilimi açısından gök cisimlerinin eski çağlarda da ilgi uyandırdığı ve bu yönde çalışmalar yapıldığına dair önemli bir işarettir. 1973 yılından itibaren keşfedilen bu yapı M.Ö. yıllara dayandığından bulunduğu zamana göre gayet geniş bir yapıya sahiptir ve aynı zamanda işlenmiş taşlarla birlikte cazibesini korumaktadır. Bu alanda çalışan, araştıran insanlar için etkileyici özelliklerinden biri de 2.5 km genişliğinde bir alana yayılması ve bu sistemin temelinde astronomi ve matematik dallarının bulunmasıdır. Bu yapı eski çağdaki insanların gök cisimlerine yönelmeleriyle birlikte mekaniksel yerleştirme amacı ile kurulmuş olsa da bazı liderler burada şenlik ve kutlamalar düzenlemişlerdir.

Bir Cevap Yazın