Osmanlı Değil Atamanlı! Osman Gazi’nin Gerçek Adı!

Bizans kaynaklarında “Osman” yerine “Ataman” geçer Osman Gazi’nin ismi. Ataman çok eski bir Türkçe isimdir. Bugün de Ataman isminde erkek çocuklar vardır.

Dolayısıyla Bizans kaynaklarında Osmanlı Devleti hep ”Atamanlı Devleti” diye geçmektedir.

Diyeceksiniz ki Bizanslılar bunu yalan yazmış olabilir. Olayları ve savaşları anlatırken kendi propagandalarını tabi ki de yaparlar. Fakat düşmanları olan Türkleri ve bizim devlet teşkilatımızı incelerken neden yalan yazsınlar ki?

Devletin asıl adı Ataman (Ot-man)dır.

Osman Gazi’nin babasının Adı Ertuğrul’dur. Yani Türkçe kökenli bir isimdir. Oğlu ise Orhan ( Or-hun). Peki neden Ataman’ın ismini bize Osman diye söylenegelmiştir? Bunun cevabı ise Arap Kültür Emperyalizm’dir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun İngilizcesi Ottoman Empire’dir. Osman’ın ingilizcesi Ottoman değildir.

“Osman” Arapçada “yılan yavrusu” anlamına gelmektedir. “Ataman” ise Türkçe kökenli bir isimdir ve anlamı Ata, Önder, Başkan, Başbuğ’dur.

Yabancı birçok kaynak Ataman Bey’i Osman adıyla değil, Othman Khan (Türkçesi ise Ataman Han ya da Otman Han’dır) olarak anmaktadır.

Kaynakça:

  • Elizabeth A.Zachariadou (haz.): Osmanlı Beyliği (1300-1389). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997
  • Bizanslı tarihçi Pachymeres (1835) “De Michaele et Andronico Palaeologis (Cilt. II, 4), say. 327dev.
  • Norwich, John Julius (1991) Byzantium: The Decline and Fall, Londra: Penguin ISBN:0-14-011449-1 s.263
  • A. Failler (ed) ve V.Laurent (Fr. çev.) (1984) Georges Pachymeşres: Relations historique C. 1, (Grekçe ve Fransızca)

Bir Cevap Yazın