Hayvancılık Ekonomisi Ünite 7 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi Sınavda Çıkacak Olan Sorular Ünite 7 Soru Cevap Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi pazarlamanın tanımlamalarından biri değildir? a. Zaman, mekan, mülkiyet faydalarının yaratılmasıyla ilgili faaliyettir. b. İktisadi mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye kadar geçen bütün işlemlerini ve kuruluşlarını kapsayan bir ihtisas alanıdır. c. Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımı ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir. d. Mal veya hizmet satıcılarının arzı ile bunları satın almak isteyenlerin taleplerinin karşılaşması sonucu fiyatların oluştuğu yerdir. e. Yiyecek … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 7 Soru Cevap

Hayvancılık Ekonomisi İşletme ve Kredi

Hayvancılık Ekonomisi İşletme ve Kredi Kuruluş döneminde kredi alma kapasitesini bir hayli aşmış olan işletmeler olağanüstü durumlarda yeni kredi talebinde bulunduğu zaman kredi kuruluşları nezdinde pazarlık gücünü yitirmektedir. Aynı işletme, mal sürümünde de aynı pazarlık gücü yetersizliği ile karşı karşıyadır. Kredilere ödenen faiz, işletme kâr etsin veya etmesin, işletmenin ödemesi gereken sabit bir masraftır. İşletmenin zarar etmesi halinde ödenen faiz giderleri işletme zararını daha da artıracaktır. Hâlbuki örneğin bu işletme hisse senedi yoluyla finansman yoluna gitmiş olsa, zarar bu boyutta olmayacaktır. Ayrıca alınan kredilerin faiz ve anaparalarının ödenmesi esnasında, işletmenin mali durumu oldukça zayıflamaktadır. Tüm bu hususlar kredi ile finansmanın … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi İşletme ve Kredi

Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet

Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet Sınavda Çıkacak Olan Soruların Cevapları Önemli Notlar Kitap Özetleri Genetik biliminin tarihi gelişimini özetleyebilmek Genetik 20.yüzyılın sonundan genetik bilimin hızla gelişmeye başlamasına rağmen tarihçesi, tarih öncesi zamanlara kadar uzanmaktadır. Diğer bilim dallarında olduğu gibi birçok düşünür ve bilim adamının ortaya koyduğu fikirler, güncel bilgiler ışığında ilkel görünmesine rağmen modern genetiğin şekillenmesi için büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle Darwin, Mendel, Bateson, Watson, Crick, Gilbert, Sanger ve Mullis genetik için dönüm noktası kabul edilen çalışmalar ortaya koymuşlardır. Genetik bilimi, teknolojik ilerlemelerle ve sayıları günden güne artan çalışmalarla giderek gelişmekte ve hızla değişmektedir. Kalıtım … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- PCR ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. PCRda çok az miktardaki DNA molekülü kullanılamaz. b. DNA dizilerinin in-vitro olarak çoğaltılmasıdır. c. PCR sadece tüm genomu yükseltgeyebilir. d. DNA dizilerinin in-vivo olarak çoğaltılmasıdır. e. PCR genetik mühendisliğinde sık kullanılırken, adli olaylarda kullanılamamaktadır. 2- PCR aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? a. Uzama- bağlanma – denatürasyon b. Denatürasyon- bağlanma- uzama c. Yükseltgenme- bağlanma- denatürasyon- uzama d. Bağlanma- denatürasyon- Uzama e. Yükseltgenme- denatürasyon- bağlanma- uzama 3- Aşağıdakilerden hangisi PCR’ın aşamalarından biri olan … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Mozaisizm Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik: Mozaisizm Vücutlarında diğer hücrelerden genetik olarak farklı hücrelere sahip bireylere mozaik denir. Bu farklılıklar gelişmenin farklı dönemlerinde, farklı dokularda oluşan mutasyonlardan kaynaklanabilirler. Eğer bir mutasyon gamet oluşturmayan dokularda oluşursa, somatik olarak adlandırılır. Germline mutasyonlar, yumurta veya sperm hücresinde oluşur ve yavruya aktarılabilirler (Şekil 4.7). Okumaya devam et Mozaisizm Temel Veteriner Genetik

Mayoz II Mayoz Bölünme Evresi

Temel Veteriner Genetik Mayoz Bölünme Evresi: Mayoz II Buradaki amaç iki kromatid halinde bulunan kromozomları kromatidlerine ayırarak ayrı birer hücreye taşımaktır. Mayoz I’den daha kısa süren bu saf­hada profaz II, metafaz II, anafaz II ve telofaz II evreleri bulunmaktadır. Profaz II’de iğ iplikleri oluşur ve kromozomların sentromer bölgelerine tutunurlar. Metafaz II de her bir kromozomu sentromer bölgelerinden tutarak hücrenin ekvatoral düzlemine doğru çekerler. Metafazın sonunda kromozomlar iğ iplikleri ile sentromer bölgelerinden çekilerek ikiye ayrılırlar ve anafaz II saf­hasında her bir kromatid, hücrenin kutuplarına yerleşir. Telofaz II’de ise hücre sitokinez ile bölünür ve her bir kromozomdan tek bir kromatid barındıran 4 … Okumaya devam et Mayoz II Mayoz Bölünme Evresi