Bizans’ın Vergi Verdiği Beylik

XIV’üncü asra ait bütün tarihî menbalar, Germiyan beyliğinin çok kuvvetli ve ehemmiyetli bir siyasî teşekkül ol­duğunu, sair birtakım Anadolu beyliklerinin onun hâkimi­yetini tanıdıklarını ve ondan korktuklarını, hattâ Bizans’ın da ona senevî vergi verdiğini kaydediyorlar.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, Fuad Köprülü, Syf. 36

Bir Cevap Yazın