Mihaloğlu Ali Bey’den Türklük Dersi

Mihaloğulları (Gazi Mihaloğulları, Köse Mihaloğulları ve Mihalliler olarak da bilinir), 14-16. yüzyıllar arasında Rumeli fetihlerinde önemli rol oynayan Osmanlı akıncı ailesidir. Bu ailenin soyundan gelenlere Mihaloğulları denir. Ailenin en büyük atası Michael Kosses’dir. Bir Doğu Roma (Bizans) komutanıdır, ancak Türklerin yiğitliğinden ve mertliğinden etkilenerek Müslüman olmuş ve Osman (Ataman) Gazi’nin en yakın yoldaşı olmuştur. Adını da Abdullah Mihal olarak değiştirmiştir. Bu aileden gelenler hızlı bir şekilde Türk kültürünü benimsemiş ve tamamen Akıncı-Türkmen aristokrasisi içinde yetişmiştir. Mihaloğlu Ali bey de bu ailenin soyundan gelen bir akıncı beyidir.

Mihaloğlu Ali bey, Mihaloğlu Hızır Paşa’nın oğludur. 1425 yılında Plevne’de dünyaya geldi. Macarca, Romence, Lehçe ve İtalyanca bilen Ali Bey aynı zamanda Mihaloğulları ailesinin Plevne kolunu devam ettirmiştir. Mihaloğlu akıncılarının komutanlığı yapan Mihaloğlu Ali Bey, Fatih Sulltan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinin önemli komutanlarındandır. Mihaloğlu Ali bey harb sahasında vurularak Şehid olmuş yiğit bir komutandır. Esir düşmek kaydı ile öldürüldüğü yazılsada bu gerçekliğe uymamaktadır. Beylik döneminden beri akıncılık yapan bu aile 17. Yüzyılda düşürüldükleri pusuda tarih sahnesinden çekilmiştir.

Mihaloğlu Ali bey yaptığı akınlarla Türk devletini prestij kazandırmış ve düşmana korku vermiştir. Türklerden sürekli sopa yiyen bazı Avrupalılar bir olup Mihaloğlu Ali Bey’e bir ulağı yanında çok sayıda altın ile gönderirler. Ulak Ali Beye aynen şunları söyler:

“Sen Türk değilsin, ama soylu bir aileden geliyorsun. Ataların hristiyandı ve Müslüman değildi. Gel özüne dön, bu altınlardan çok daha fazlasını kazan”

Ali Bey ise tarihe geçecek şu cevabı verir:”Atalarım Türk olarak doğmamış olabilir, ama hepsi sonradan Müslüman oldu. Türk olarak doğmadıysak bile Türk olarak öleceğiz!”

Bir Cevap Yazın