İktisada Giriş: Arz Esnekliği Nedir?

İktisada Giriş: Arz Esnekliği Nedir?

Arz esnekliği, üreticilerin fiyat değişimlerine karşı duyarlılıklarını ölçmektedir. Bilindiği gibi arz, mal ve hizmet üretenlerin davranışlarını açıklar. Fiyat değişikliğine karşı arz esnekliğinin yüksek olması durumunda, fiyatlar artarsa üreticilerin üretimlerini büyük miktarda arttıracağını açıklar. Arz esnekliğinin düşük olması ise, fiyat arttığı zaman üreticilerin üretimlerini çok az arttırabileceğini gösterir. Arz esnekliği, talepteki bir kayma durumunda fiyatın gösterdiği reaksiyonu bilmek açısından önemlidir. Örneğin kafein etkisi yüzünden kahvenin talebi azalmışsa ve kahvenin arz esnekliği yüksek ise fiyatındaki düşüş az olacaktır, şayet kahvenin arz esnekliği düşük ise bu durumda fiyattaki düşüş fazla olacaktır. Yine politika yapıcılar bakımından arz esnekliğini bilmek önemlidir. Çünkü izlenecek fiyatlama politikalarında büyük kolaylıklar sağlar. Örneğin, esnekliği 2 olan bir ürünün üretimi iki kat arttırılmak isteniyorsa fiyatının %50 arttırılması bunu sağlayabilecektir. Görebileceğiniz gibi arz esnekliği üreticilerin ürünlerini belirli bir miktar arttırmalarını sağlamak için fiyatların ne kadar arttırılması gerektiğini belirlememize olanak sağlar.

Bir Cevap Yazın