İktisada Giriş: Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar

İktisada Giriş: Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar

Girdi fiyatlarının veya teknolojinin sabit kalmayıp değişmesi durumunda farklı uzun dönem maliyetlerle karşılaşırız. Girdi fiyatlarının düşmesi, belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmek için katlanılan üretim maliyetlerini düşürecektir ve bu da uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRAC’nin) aşağıya kaymasına yol açacaktır. Girdi fiyatlarının artması, belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmek için katlanılan üretim maliyetlerini arttıracak ve bu da uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRAC’nin) yukarıya kaymasına yol açacaktır. Üretim sürecinde kullanılan her bir yeni teknoloji bir öncekine göre daha etkin (verimli) olacağından dolayı teknolojik ilerleme de üretim maliyetlerini azaltıcı yönde etkiler. Budan dolayı da teknolojik ilerleme daha düşük girdi fiyatlarında olduğu gibi uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRAC’nin) aşağıya doğru kaymasına yol açar. Bunun yanında, teknolojik ilerleme, ölçek ekonomileri bölgelerinin genişliğini ve LRAC eğrisinin şeklini de değiştirir.

Grafik 6.6’da teknolojik ilerlemenin uzun dönem ortalama maliyet (LRAC) eğrisi ile optimum üretim ölçeği üzerindeki etkisi gösterilmektedir. Teknolojik ilerleme (T.İ.) uzun dönem ortalama maliyet eğrisini LRAC1’den LRAC2’ye kaydırırken, optimum üretim ölçeğine ait üretim düzeyini de Q1 * ’den Q2 * ’ye çıkarmaktadır. Neticede teknolojik ilerleme firmanın daha düşük bir uzun dönem ortalama maliyet eğrisine geçmesine ve daha geniş bir ölçek ekonomileri bölgesine ( 0 — Q1 * bölgesi yerine 0 — Q2 * bölgesine) sahip olmasına yol açar.

Bir Cevap Yazın