Piyasaya Girişler

Piyasaya Girişler

Piyasa koşullarındaki değişikliğe bağlı olarak, firma ve piyasa dengesi değişecektir. İlk olarak normal üstü kâr oluşması durumunda piyasaya girişler incelenecektir. Tam rekabet koşullarının işlediği bir piyasada, kişilerin gelirlerinde bir artış olduğunu varsayalım. Arz ve talep bölümünden hatırlanacağı gibi, piyasa talep eğrisi sağa kayacaktır. Talepteki bu artış piyasa fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır. Bu durumda, Grafik 7.9’da bu değişim resmedilmektedir. Fiyat P1’den P2’ye yükseldiğinde, ATC eğrisinin minimum düzeyi piyasa denge fiyatının altında kalacağından, tam rekabetçi firma çıktı miktarını arttırarak, ekonomik kâr eldecektir. Firmanın kısa dönem yeni denge çıktı düzeyi q2 olacaktır. Bu değişim sonunda firmanın elde edeceği kâr ABCD dörtgenin alanı kadar olacaktır. Bu normalüstü ya da aşırı kâr yeni firmaların piyasaya girmesini sağlayacak, böylece daha çok çıktı üretilecektir. Piyasaya yeni firmaların girişi normalüstü kâr ortadan kalkıncaya kadar devam edecektir. Bu durumda arz eğrisi S1’den S2’ye sağa kayacak ve arz artacaktır. Bu değişim sonrasında piyasada yeni denge e1’den e2’ye kayacak ve fiyatta başlangıç düzeyine gerileyecektir. Firma açısından ekonomik etkinliğin sağlandığı birim başına en düşük maliyetle üretim gerçekleşmektedir. Çünkü bu üretim düzeyinde P=MC=minATC koşulu sağlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın