Ekonomik Faaliyet Döngüsü

Ekonomik Faaliyet Döngüsü

Ekonomik faaliyet bir dolaşım halindedir. Bu dolaşım, ev idareleri, kamu kesimi dahil çeşitli kurumlar, kuruluşlar ve işletmeler arasında gerçekleşen para ve mal akımlarından meydana gelir. Kapalı bir ulusal ekonomide bu para ve mal dolaşımı Şekil 3.2’de basitçe açıklanmaya çalışılmıştır.

Şekil 3.2’de görüldüğü gibi bir yanda ev idareleri yani ülkenin tüm nüfusunu kapsayan tüketici bir kitle, diğer yanda ise üretici kesimi temsil eden teşebbüsler bulunmaktadır. Ev idarelerinin amacı çeşitli mal ve hizmetlere olan ihtiyaçlarını karşılamak, kendilerine maksimum seviyede fayda sağlamaktır. Teşebbüslerin amacı ise tüketicilerin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üreterek sonuçta maksimum kâr elde etmektir. Ev idareleri, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli mal ve hizmetleri Mal ve Hizmetler Piyasasından satın alırlar; yani harcama yaparlar. Ancak bu harcamayı yapabilmek için kendilerine gelir sağlamak zorundadırlar. Dolayısıyla ellerinde bulunan emek, sermaye, tabiat (arazi) ve yöneticilik hizmetlerini üretim faktörleri piyasasına sunarlar; karşılığında ise ücret, faiz ve rant olarak gelir elde ederler. Teşebbüsler üretimde bulunabilmek için üretim faktörlerine ihtiyaç duyarlar. İhtiyaçları olan bu üretim faktörlerini ise cari fiyatlar üzerinden bedelini ödeyerek üretim faktörleri piyasasından tedarik ederler. Böylece teşebbüslerin yaptığı üretimin maliyeti oluşur. Teşebbüsler bir takım üretim ve tüketim malları ile hizmetleri meydana getirirler. Bu mal ve hizmetleri iktisadi mal ve hizmetler piyasasına sunarlar; karşılığında hasılat (satış geliri) elde ederler. Hasılat aynı zamanda girişimcinin geliri olan kâr’ı da içerir. Sunulan bu mal ve hizmetler ise ev idareleri tarafından talep edilirler. Ekonomide bir yönde üretim faktörleri ile mal ve hizmetlerin oluşturduğu, bunun tersi yönde de paranın oluşturduğu bir tam devir vardır. Görüldüğü gibi ev idareleri gelir sağlayan ve gelir harcayıcı, teşebbüsler ise mal yaratıcı ve gelir dağıtan faaliyetler ile iktisadi faaliyetlere katılmaktadır.

Bir Cevap Yazın