İstihdam Nedir? Hayvancılık Ekonomisi

Hayvancılık Ekonomisi İstihdam Nedir?

Üretime yönelen emek faktörünün kullanılmasına istihdam denir. Başka bir deyişle istihdam; çalışma istek ve yeteneğinde olan ve 15-64 yaş arası nüfus grubunda bulunan kişilerin, cari (geçerli, güncel) ücret düzeyi üzerinden çalışmasıdır. Bir ekonominin yeterli bir biçimde gelişip gelişmediği, her şeyden önce, cari ücret karşılığı çalışmak isteyen herkese iş sağlayıp sağlayamamasıyla yani istihdam edip edemediğiyle ölçülür. Bir ülkede bazı kimselerin iş bulamamaları, cari ücretin düşük ya da bu kimselerin tembel ve işe yaramaz olmalarından değil, var olan ekonomik kaynakların bu kişilerin emeklerini değerlendirecek istihdam alanlarının yaratılmasında kullanılamamasındandır. Yani bu kişiler karın tokluğuna bile çalışmaya razı olsalar yine de iş bulamayabileceklerdir. Çalışmak isteyen herkese iş sağlayamamak bir ulusal ekonomi için önemli bir eksiklik ve başarısızlık göstergesidir. Çünkü işsizlik sadece işsiz kalan, kişilerin maddi ve manevi yoksulluk çekmelerine neden olmaz; aynı zamanda iktisadi açıdan büyük bir israf demektir. Bir üretim faktörü olarak insan emeği sonradan kullanılmak üzere saklanması mümkün olmayan bir kaynaktır. Örneğin nüfusun çalışma istek ve yeteneği bulunan 15-64 yaş arası kesimini kapsayan ve aktif nüfus adı verilen kesimi 50 milyon olan bir ülkede bu kişilerin yüzde 15’inin işsiz kalması 7,5 milyon kişiden sağlanabilecek olan emek faktörünün geri getirilemez biçimde kaybolması demektir. Bunun yanı sıra uzun süren işsizlik dönemleri ciddi geçim zorluklarına, yaşam arzusu ve cesaretinin yitirilmesine, suç oranının ve boşanmaların artmasıyla toplumsal düzenin bozulmasına neden olur. Dolayısıyla ülke ekonomilerinde işsizlikle mücadele önemli bir uğraştır.

Bir Cevap Yazın