Mükellef Haklarının Kaynakları

Genel Vergi Hukuku: Mükellef Haklarının Kaynakları

Mükellef haklarının gelişimi ve kaynaklarının düzenlenmesi ile ülkelerin benimsemiş oldukları hukuk sistemi arasında yakın bir ilişki vardır. Anglo Sakson hukukun geçerli olduğu ülkelerde vergi idaresine geniş takdir yetkisi tanındığından, genellikle mükellef hakları ile ilgili daha çok idari düzenlemelere yer verilmiş olup vergi kanunlarında bu düzenlemelerin doğru ve adaletli olmasını sağlamaya yönelik hükümler konulmasıyla yetinilmiştir. Kıta Avrupası hukuk sistemini uygulayan ülkelerde ise vergileme süreci ile ilgili kurallar daha sıkı bir şekilde ve kanunlarla düzenlendiğinden, mükelleflere tanınan haklar da vergi veya diğer kanunlarda düzenlenmiştir. Ayrıca mükellef haklarını etkileyen düzenlemelere anayasa ve uluslararası anlaşmalarda da rastlanmaktadır. Dolayısıyla mükellef haklarının kaynakları iki grupta ele alınabilir. Birincisi anayasa, uluslararası anlaşmalar ve kanunlardan oluşan temel kaynaklar. İkincisi ise mükellef hakları bildirgeleri veya idari düzenlemelerden oluşan yardımcı kaynaklar.

Bir Cevap Yazın