Büyük Savaşçı Yıldırım Bayezıd

Büyük Savaşçı Yıldırım Bayezıd çoğu Osmanlı padişahının aksine savaş meydanlarında bizzat cenk eden ilerlemeci bir sultandı. Babası 1. Murad, Kosava Savaşı sırasında teslim olup elini öpmek için izin isteyen Miloš Obilić tarafından kahpece öldürüldükten sonra tahta Yıldırım geçti. Tahta bir anda geçmedi elbet. Tahta geçmeden önce kardeşini boğduran Yıldırım Bayezıd, tahta eli kanlı bir şekilde oturdu.

Yıldırım bir lakaptır. Gerçek adı Bayezıd’dır. Kimi kaynaklara göre Bayezıd aslında Türkçe bir kelimedir ve aslı “Beyaz İt”dir. Genelde eski Türkler sadık adamlarına köpek derlerdi. Örneğin; Selçuklulardan Saadettin Köpek veya Cengiz Han’ın köpekleri diye anılan Subutay veya Celme’ye de köpek denirdi.

Yıldırım lakabının almasının nedeni ise çok hızlı hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Korkusuzdur. Kuşattığı kalenin dibine girecek kadar cesaretlidir. Gözüne aldığı bir mızrak darbesinden dolayı tam görememektedir.

Yıldırım Bayezıd için Anadolu Türk birliğini sağladı diye “Türkmen Katili” diyenler olmuştur. Yıldırım Bayezıd neden Türkmen katili olsun? O tüm Türkleri tek bir sancak altında birleştirmek istiyordu. Aynısını Cengiz Han’da yaptı, Mete Han’da yaptı.

Yıldırım Bayezıd’ın son savaşı Türk-Moğol fatihi Timur ile olmuştur. Bu savaşta Yıldırım son ana kadar savaşmış, oğulları bile savaşı terk ederken Yıldırım ise savaşı terk etmedi. Yıldırım’ın yanındaki Türkmen ve Tatar beğleri de tek tek saf değiştirip Timur’un safına geçti. Ancak Yıldırım kendinden emindi. Hayatında hiçbir savaşta kimseye yenilmemişti. Ancak unuttuğu bir şey vardı, Timur’da kimseye yenilmemişti.

Sonunda ise Yıldırım Timur’a esir düştü. Sonra ise esareti kendine yediremedi ve üzüntünden vefat etti. Kimi kaynaklara göre ise yüzüğündeki zehri içerek intihar etti. Sanılan aksine Timur Yıldırım’a kötü davranmamıştır. Çok iyi davranmıştır. Birlikte satranç oynayarak sohbet etmişlerdir.

Bir Cevap Yazın