Düşmana Korku Veren Birlikler: Akıncılar!

Akıncılar, Osmanlı Türklerinin kuruluş ve yükseliş döneminde oldukça önemli bir askeri sınıftır. Akıncılar sadece Türk olurdu. Ancak Mihaloğulları gibi bir iki tane aslen Türk olmayan fakat sonradan Türkleşen Akıncı aileleri de vardır. Batılılar Mihaloğlu’na “Sen Türk değilsin, bir Bizans soylususun. Türkleri bırak, bize katıl” dediğinde Mihaloğlu ise şu cevabı vermişti “Türk olarak doğmadıysak Türk olarak ölürüz” işte akıncı teşkilatı Türklüğe bu şekilde bağlı bir teşkilattı. Zaten bir iki aile dışında tüm akıncılar tamamen Türk kökenden gelmeydi. O Türk olmayan aileler de süratle Türkleşmiştir. Akıncılar önemle seçilir, bıyığına tarak geçmeyen akıncı olamazdı. Akıncıların hepsi bıyıklıdır. Bu bıyık genelde Orta Asya Türklerinin bıraktığı bıyıktandır. Akıncılar görev yaptıkları bölgelere göre Türkçeden başka dillerde öğrenirlerdi, ortak dilleri Türkçe ise diliydi. Akıncılara ülkenin uç bölgelerinde konaklar istihbarat, keşif, yağma gibi çeşitli görevler verilirdi. Akıncılar hafif zırh giyer düşman topraklarına hızlı girip keşif yapar ve aynı hızda çıkardı. Akıncılar meydan muharebelerinde de savaşırdı.

Akıncılar zırhlarının hafif olması sayesinde çok hızlı hareket ederlerdi. Ok ve kılıcı çok iyi kullanır ve Türkmenlerden seçilirdi. Türkmenlerden seçilmesinin nedeni ise göçebe hayata ve at sürmeye çocukluktan alışkın olmalarıydı. Akıncı olabilmek için kefil şarttı. Kefil köy imamı, halk tarafından itibarı olan kişiler olmalıydı. Akıncı alımlarında Akıncı çocuklarına öncelik gösterilirdi. Zayıf, çelimsiz gençler Akıncı olamazdı. Akıncı olmak için disiplinli bir şekilde talim yapılmalı ve taşı sıktığında suyunu çıkarmanız gerekmekteydi. Akıncılar çok güçlü savaşçılardır. Akıncılar gittikleri her yere korku ve dehşeti getirmişlerdir. Acımasız ve korkusuzlar. Aynı zamanda Türklüğe de bağlılar. Türklüğe bu derece bağlı olduklarından dolayı da halk arasında “Atlı asker isyan etmez” sözü söylenirdi. Çünkü devşirme yeniçeriler isyan ederken akıncılar ise isyan hareketinde bulunmazdı. Halkın atlı asker demesinin bir sebebi de Akıncılar her zaman ata binerdi. Ata binemeyende de akıncı olmazdı.

Akıncı” sözü Türkçe kökenlidir. Ak- “akmak” fiilinden gelişen sözün yapısında fiilden isim yapım eki “-n” ve isimden isim yapım eki “+CI” vardır: Ak-ı-n+cı. Sözün anlamı “ak-” fiilinin “art arda ve toplu olarak gitmek” “akın etmek, istilâ etmek, hücum etmek” anlamlarından kurulmuştur.

Tarihî dönemde edebiyatta akıncılar, akıncılıkla ilgili konular işlenmiştir. Savaş, akın ve kahramanlıkla örülü akıncı tarzı hayat, halk arasında yaygın bir romantik-fantastik tür olmuştur. Osmanlı halk edebiyatında çok sayıda örnekleri vardır. Serhat türküleri tarzı, Alişimin Kaşları Kara, Estergon Kalası gibi çeşitli türküler bunlara örnektir. Türk şair Yahya Kemal Beyatlı’nın “Akıncı” adlı bir şiiri bulunmaktadır.

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna\’dan kaafilelerle…

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla…

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!.

Bir Cevap Yazın