İdari Çözüm Yolları Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku: İdari Çözüm Yolları Sırasındaki Haklar

Mükellefler vergi uyuşmazlıklarının çözümü için idari yolları ya da yargı yolunu seçebilirler. Türk vergi hukukunda mükellefler eğer idari çözüm yollarını tercih ederlerse hataların düzeltilmesini isteme veya uzlaşma talebinde bulunma hakları vardır.

Vergi hatalarının düzeltilmesini isteme hakkı: Vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere, fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması hallerinde mükellefler bu hataların düzeltilmesini isteme hakkına sahiptirler. Hataların düzeltilmesi için vergi dairesine yazılı başvuru yapılır ve incelenen düzeltme talebi yerinde görülürse düzeltme işlemi vergi dairesi müdürünün kararı ile gerçekleştirilir.

Uzlaşma hakkı: Uzlaşma, mükelleflerin adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezaların bir kısmı veya tamamından vergi idaresi ile anlaşmak suretiyle kurtulmasını sağlayan barışçıl çözüm yollarından biridir (VUK, Ek md. 1-12). Uzlaşmanın idari aşamada yapılması ve uyuşmazlığı kısa sürede ortadan kaldırması nedeniyle mükellefler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu yolla bir taraftan vergi idaresinin kanunen alması gereken vergiler ve/veya vergi ziyaı cezasının bir bölümünden vazgeçerek bunların bir an önce tahsil edilmesi, diğer taraftan da mükellefin uzun bir dava sürecinden kurtulması sağlanmaktadır. Vazgeçilecek vergi ve cezanın oranı hakkında mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak uygulamada vergi aslının belli bir kısmı ve vergi ziyaı cezasının büyük bir kısmından vazgeçilebilmektedir.

Bir Cevap Yazın