Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:

a. Gelir mevzuatının uygulanmasına yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri gidermek.
b. Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
c. Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak.
ç. Gelir mevzuatına ilişkin hazırlık çalışmalarına katılmak.
d. Gelirleri etkileyen her türlü mevzuat tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.
e. Mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak.
f. Vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği konusunda görüş bildirmek.
g. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri ise şunlardır:

a. Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.


b. Mükellefleri vergi mevzuatından doğan haklan ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.


c. Mükelleflere yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç. Mükellef haklarının korunmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli alt yapıyı hazırlamak.

d. Mükellef şikâyetlerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

e. Mükellef memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek.

f. Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

g. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Bir Cevap Yazın