Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7

Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7

Vergi daireleri tarafından yapılan verginin tarhı, vergi zıyaıcezasının kesilmesi ve verginin tahsil işlemleridir.

Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek görevi Hazine ve Maliye Bakanlığının görev alanına girer.

Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamak Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğünün görev alanına girer.

Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmekle görevli idari birim Gelir İdaresi Başkanlığıdır.

Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak görevi Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak görevi Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığının görevleri arasında yer alır.

Vergi Denetim Kurulunda aşağıda belirtilen gurup başkanlıkları kurulabilir:

a. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,
b. Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,
c. Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı,
ç. Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.
d. Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı.

Vergi dairesi başkanlıkları Cumhurbaşkanı tarafından
kurulur.

Salma köy ihtiyar heyeti tarafından salınabilir.

Bir Cevap Yazın