Enzim Etkinliğinin Değiştirilmesi

Çok sayıda ilaç vücuttaki veya bakteri ve parazitlerdeki etkisini, enzimlerin etkinliğini engelleyerek veya seyrek olarak da artırarak oluştururlar.

Enzim Etkinliğinin Önlenmesi

İlaçlardan bazıları canlıda veya bakteri ve parazitlerde biyokimyasal olayları gerçekleştiren enzimleri engelleyerek bu olayların hızını değiştirirler veya tümüyle önlerler. Bazı örnekleri aşağıdaki gibidir.

Asetilkolin esteraz (AkE): Sinir sistemini etkileyen bazı ilaçlar (fizostigmin, neostigmin, organik fosforlu insektisitler gibi) sinaps ve kavşaklarda (parasempatin yapılar, otonomik gangliyonlar, nöro-musküler kavşaklar, beyin gibi) uyarının geçişini sağlayan Ak’i parçalayan AkE etkinliğini engelleyerek, anılan yerlerde Ak birikmesine ve böylece parasempatomimetik etkiye sebep olurlar.

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE): Enalapril, kaptopril gibi ilaçlar bu enzimi engelleyerek anjiyotensin-I’in anjiyotensin-II’ye çevrilmesini engellerler; bu etkileri sebebiyle kan basıncını düşürmek için kullanılırlar.

Prostaglandin sentetaz (PG sentetaz “PGS”, siklooksijenaz, COX): Aspirin, indometasin gibi ilaçlar PGS etkinliğini engelleyerek prostaglandinlerin sentezini önlerler. Böylece, ağrı kesici, ateş düşürücü ve yangı önleyici etki oluştururlar.

Transpeptidaz: Beta-laktam antibiyotikler (penisilinler, sefalosporinler) bakterilerde bu enzimin etkinliğini engelleyerek peptidoglikan zincirlerinin şekillenmesini ve sonuçta hücre duvarının oluşmasını önlerler.

Bir Cevap Yazın