Temel Veteriner Farmakoloji

Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Ünite 1 Sınav Soruları. Sınavda Çıkan Sorular ve cevapları.

SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR

1- İlaçların verilmesi ve emilmesi aşağıdaki terimlerden hangisi ile ilişkilidir?

a. Farmakodinamik
b. Farmakokinetik
c. Deneysel farmakoloji
d. Kemoterapi
e. Reçete bilgisi

2- Cumhuriyet döneminin ilk resmi ilaç kitabının son basım tarihini nedir?

a. 1923
b. 1930
c. 1950
d. 1960
e. 1974

3- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi alkaloit örneğidir?

a. Digitoksin
b. Glisirrhizik asit
c. Striknin
d. Karanfil esansı
e. Jalapa

4- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hayvan kaynaklı ilaç örneğidir?

a. Arap zamkı
b. Penisilin G
c. Oksitosin
d. Atropin
e. Epikateşin

5- Bir ata toplam 1000 mg verilen bir ilaç kedi veya tavşana ne kadar verilir?

a. 100 mg
b. 75 mg
c. 50 mg
d. 40 mg
e. 20 mg

6- Aşağıdaki maddelerden hangisi hem ilaç, hem fizyolojik madde, hem de zehir olarak etkir?

a. Atropin
b. Morfin
c. Tuz
d. Striknin
e. Arsenik

7- Katı bir maddenin doğrudan gaz fazına geçmesi hangi terimle ifade edilir?

a. Erimek
b. Elemek
c. Kesmek
d. Buharlaşmak
e. Süblime olmak

8- Bitki kısımlarının normal sıcaklıkta (15-20°C), çözücülerde (genellikle su), değişik sürey (30 dakika-24 saat) temasta tutulması ile yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Perkolasyon
b. Maserasyon
c. Dekoksiyon
d. İnfüzyon
e. Özütleme

9- Aşağıdaki ilaç şekillerinden hangisi yarı-katı ilaç şekli örneği değildir?

a. Bol
b. Hap
c. Liniment
d. Krem
e. Ovul

10- Aşağıdaki özelliklerden birisi parenteral enjeksiyonluk çözeltilerin bir özelliği değildir?

a. İzotonik olmalı
b. Mikroorganizma içermemeli
c. Ateş yapıcı madde içermemeli
d. Berrak olmalı
e. Taşıt madde içermemeli

Bir Cevap Yazın