Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Sınavda Çıkan Sorular Ünite 3

SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR.

1- Bir sinir hücresinde, peptid maddeler hariç, diğer nöromodulatörlerin sentezlendiği yer neresidir?

a. Hücre gövdesi
b. Dendrid
c. Akson
d. Sinaps aralığı
e. Sinir ucu

2- Opioidler güçlü ağrı kesici maddelerdir; etkilerine sinir ucunda bulunan aşağıdaki maddelerden hangisinin salıverilmesini azaltmaları aracılık eder?

a. P maddesi
b. Adrenalin
c. Endorfin
d. Enkefalin
e. Antidiüretik hormon

3- COMT aşağıdaki maddelerden hangisinin metabolizmasında önemlidir?

a. Dopamin
b. Ak
c. NA
d. P maddesi
e. 5HT

4- 3,4-Metilendioksimetamfetaminin (Ecstasy) etkisi aşağıdaki maddelerden hangisi ile ilişkilidir?

a. Ak
b. 5HT
c. GABA
d. Glisin
e. P maddesi

5- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi α2A-R’leri özel olarak uyarır?

a. Terbutalin
b. Fenilefrin
c. Ksilazin
d. Prazosin
e. Atropin

6- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi genel anestezi için kullanılır?

a. Lidokain
b. Asepromazin
c. Diazepam
d. Ketamin
e. Fenitoin

7- Aşağıdaki ilaçlardan hepsinin de ağrı kesici etkisi vardır ama etki güçleri farklıdır; ağrı kesici etkisi en güçlü olan maddeyi belirtiniz?

a. Aspirin
b. Metamizol
c. Fenilbutazon
d. Ketoprofen
e. Morfin

8- Adrenerjik sinir uçlarını tahrip eden madde hangisidir?

a. Rezerpin
b. 6-Hidroksidopamin
c. Amfetamin
d. α-Metil-p-tirozin
e. Kokain

9- αA-R’lerde blokan etkili maddeyi işaretleyiniz?

a. Rezerpin
b. Propranolol
c. Yohimbin
d. Praktolol
e. Ksilazin

10- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi AkE etkinliğini engelleyerek etkisini oluşturur?

a. Arekolin
b. Muskarin
c. Atropin
d. Fizostigmin
e. Hemikolinium

Bir Cevap Yazın