Gıdalarda Koruma ve Kontrol

Gıda Zehirlenmesi: Gıdalarda Koruma ve Kontrol

Gıda zehirlenmeleri gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde hâlen önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde hijyen koşullarının yetersizliği, işletmeci ve tüketicilerin bilinçsiz olması, gıda kaynaklı hastalıkların ana nedenini oluşturmaktadır. Salmonella enfeksiyonlarından korunmak için sağlıklı kanatlı hayvanların yetiştirilmesini sağlamalı, hayvan yetiştiriciliğinde rutin mikrobiyolojik kontrol sistemi geliştirilmelidir. Kullanılan alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalı, personel hijyen kurallarına uymalı ve bu konuda eğitilmeli, gıdaların muhafazasında soğutma ve dondurma işlemlerine dikkat edilmeli, çiğ tüketilmeyen gıdalar yeterli ısıl işlem uygulanarak, sıcak olarak servis edilmelidir.

Bir Cevap Yazın