Tüngür Nedir?

Gök-Tanrı inancında kam, din adamı görevini görür fakat farklı kaynaklarda bu kişilerin büyücülükle uğraştığı geçmektedir. Ayin yapmak için gerekli olan nesnelerin en önemlisi davuldur. Eski Türkler kam davuluna Tüngür derlerdi . Bu söz Altay Türklerince bugün de kullanılmaktadır . Bugün Altay Türkleri davula ayrıca çaluu da diyorlar. Bu söz tokmak anlamında da kullanılıyor . Radloff ise Tüngür sözünün Moğolca bir alıntı olduğunu ileri sürmüştür. Ögel bu görüşe karşı çıkmakta, bu sözün, Moğolların gizli geçmişinde geçmediğini, Türkçedeyse tüngürdemek diye bir eylemin bulunduğunu bildirmektedir.

Bir Cevap Yazın