Türk Dili 2 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları

Türk Dili 2 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Ünite 3

Soruların Cevapları Altı Çizili olarak belirtilmiştir.

1- Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

a. Güney sahillerimiz yine her yıl olduğu gibi Alman, Rus, İngiliz turistlerle dolup taşıyor.
b. Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında yedi düvele karşı büyük mücadeleler vermiş ve bunda da başarılı olmuştur.
c. Çocuklar, eve nereden geldiği belli olmayan yavru kediye bayılmış, hatta ona Haylaz diye ad koymuşlardı.
d. 19 Mayıs 1919 ulu önder Atatürk’ün gençliğe bayram olarak hediye ettiği tarihtir.
e. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen kanunlar, yetkili kişilerce başvurulması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygunluk yönünden denetlenirler.

2- Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?

a. Bütün gün uğraşıp didindim; ama bir sonuç alamadım.
b. Ben bütün çiçekleri severim. Pembe gülün yeri benim gönlümde başkadır. Hele pes pembe olursa benim için yeri daha da başkadır.
c. Yağmurdan dolayı çamur deryasına dönen sokaklarda pantolonum battı.
d. Kapıdan çıkar çıkmaz komşuların inceleyici bakışlarıyla karşılaşmak hoş değil.
e. Yapılacak işler böylesine yığılmış iken ikide bir gezmelere gitmek de neyin nesi?

3- Aşağıdakilerin hangisinde ki sözü yanlış yazılmıştır?

a. Beklenmedik işin çıktı, anladık; ne var ki biz de burada seni bekleye bekleye harap olduk!
b. Mademki bu işler yarına kadar bitmeli, o halde herkes bu gece burada, tamam mı?
c. Yolculuğa çıkılacak saat belli, öyleyse ne diye geç kalınırki?
d. Dün akşamki kötü haberi alınca vaktin geç olmasına bakmadan yola koyulmuş.
e. Bütün gece boşu boşuna sizi beklemişler, belki gelirsiniz diye ümit etmişler.

4- Aşağıdakilerin hangisinde ki bağlacının yazımı yanlıştır?

a. Gerçek demokrasilerde güçler ayrılığı ilkesi hâkim olmalıdır ki iktidarın hukuk dışı yollara başvurması engellenebilsin.
b. Dünkü yeni yetme gelmiş, bugün bana akıl öğretmeye kalkıyor? Hele dur, biraz büyü, oku, öğren; ondan sonra akıl sat!
c. Geçmişteki hatalardan ders alınabiliyorsa, olanlar için üzülmeye hacet yok.
d. Ee ne demişler: Evdeki hesap çarşıya uymaz. Kardeşim, ayağını yorganına göre uzatki sonra sen rahat edesin!
e. Nihayet diplomayı alıyorum. İçim öyle sevinçle dolu, yüreğim öyle kıpır kıpır ki sanki içimde bir güvercin kanat çırpıyor.

5- Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a. Çocuklar, “Ders çalışacağız.” diye beni kandırıp sinemaya kaçmış. Günümüz çocukları işte!
b. Babam dün dedemi de ziyarete gitti, dedem de babamdan habersiz bize geldi.
c. Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bugün kararı açıklayacak.
d. Yarın erkenden yolculuk başlayacak. Haydi yatağa!
e. Yarın düğünümüz var. Konuklara meyvenin ve sebzenin en tazesini sunmak için babamlar pazara gittiler.

6- Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?

a. Gençler arasında kitap okuma oranının düşmesi, bilgisayarların olumsuz etkileri arasında gösterilebilir.
b. Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.
c. Bugün günlerden Perşembe. Yarın Cuma. Çok şükür, öbürkü gün tatil başlıyor. Nihayet uzun kışın yorucu ve sıkıcı etkisinden kurtuluyorum.
d. Hastalanmaya gör. Doktor, ilaç, hastane derken insanın doğrusu ya anası ağlıyor, arkadaş!
e. Gün boyu uyumayan bebek, akşam babası gelip de onu arabayla gezdirmek için arabaya bindirince
anında gözlerini kapamıştı.

7- Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

a. Umudu da umutsuzluğu da yaşadım; ancak hiçbir zaman yılgınlığa kapılmadım.
b. Bugüne kadarki tecrübelerime dayanarak diyebilirim ki, çalışan er veya geç başarıya ulaşıyor.
c. Kimseye kötülük etmeyin, hatta kimse için kötülük istemeyin bile. Kötülüğün dönüp dolaşıp size veya bir yakınıza, sevdiğinize gelebileceğini unutmayın.
d. Günler ne çabuk geçiyor yahu! Bir bakıyorsunuz Pazartesi, bir bakıyorsunuz Cuma olmuş. Ama giden gün ömürden gitmiş. İnsan bunun farkında değil.
e. Yıllar sonra lise arkadaşlarımızla buluştuk. Kimler gelmemişti ki? Lisedeyken en samimi arkadaşımı, Haluğu orada gördüm.

8- Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. “Size gelmiyeceğim!” diyorum; boşuna ısrar etme ne olur!
b. Artık gezmeyi bırakıyor ve çalışmaya başlıyorum.
c. Yarın başlayacağın yeni işinde, sana başarı ve sebat diliyorum.
d. “Gel, kim olursan ol, yine gel!” demiş Mevlâna.
e. Çok şükür, bu iş de bitti; ama gerçekten çok çabaladım

9- Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. Bana öyle geliyor ki yakın gelecekte basılı kitap tamamen ortadan kalkacak.
b. Gençler sanıyorlar ki ana babaları hep yanlarında olacak, kendileri ise çalışmıyarak, çabalamıyarak gönüllerince yaşayacaklar.
c. Hadi sofraya buyurun! Meyve ve sebzelerimizin hepsi kendi bahçemizden. Hepsi organik.
d. Kadının çalışma dünyasına katılmasına kesinlikle evet diyorum! Ancak yine de minicik yavruların sabahın köründe servis arabalarıyla kreşlere, anaokullarına taşınmasına insanın içi yanıyor.
e. Ne yesem yarıyor. Kimileri var benim yediğimin on katını yiyor, yine de kilo falan almıyor. Öylelerine öyle imreniyorum ki!

10- Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

a. Allah’a şükür, selden önce bütün çalışmalar kayıtlara geçmiş.
b. Bu işi niçin ona teklif etmiyorsunuz?
c. Fikir eserlerinin de telif kanununa tabii kılınması şarttır.
d. Bütün gün halk âşıklarının saz çalmalarını hayran hayran seyir ettik.
e. Bir ömür çalışıp da elde ettiklerimizi kısa vakit içinde yitirmemiz çok hazin!

Tırnak işareti içinde verilen kısım tam bir cümle ise cümle büyük harfle başlar ve sonunda hangi noktalama işareti gerekiyorsa o konur. Alıntı tam bir cümle değilse bu kurala uyulmaz.

Ara yönleri bildiren alt, üst, üzeri gibi sözcükler eğer somut yer bildiriyorsa ayrı, somut yer bildirmiyorsa birleşik yazılır: akşamüstü, olağanüstü, suçüstü, ayaküzeri, denizaltı, şuuraltı; ancak para üstü, yol üzeri, evin altı vb.

Sözcüklerin /p/, /r/, /s/, /m/ sesleri veya bunların da pekiştirilmiş biçimleriyle türetilen pekiştirilmiş sözcükler birleşik yazılır: kupkuru, yamyassı, çepeçevre, dümdüz vb.

Ek fiilinin -ken zarf-fiil ekini almış biçimi iken, isimlerle kullanıldığında ekleşir. Ancak meydana gelen +ken (< iken) eki ünlü uyumuna girmez: hazırken, çocukken, yolcuyken, ustayken. Ayrıca iken, ekleşirken sonu ünsüzle biten bir isimle kullanıldığında söz başındaki /i/ sesi düşer: uzman iken > uzmanken, öğretmen iken > öğretmenken. Sonu ünlüyle biten sözcüklerle kullanıldığında ise söz başındaki /i/ sesi, yarı ünlü /y/ sesine dönüşür: öğrenci iken > öğrenciyken, müşteri+si iken > müşterisiyken.

Çek, senet gibi evraklarda araya başka sayıların ilave edilmesini önlemek için bütün sayılar bitişik yazılır.

“Hala” sözcüğünü bu şekilde kullandığımızda babamızın kız kardeşi anlamına gelir. Düzeltme işareti kullanarak hâlâ biçiminde kullandığımızda ise şu anda bile anlamına gelir. Dolayısıyla düzeltme işareti kullanmak, telaffuzu dolayısıyla da anlamı etkilemektedir.

Bir Cevap Yazın