Topluluk Konuşmaları: Konferans

Uzmanlık gerektiren bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardır. Konunun uzmanı bir kişi, bu özellikteki dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuşmasını bilimsel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Konferansın içeriği doğa bilimlerinden sanata, edebiyattan teknik alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren her konuda olabilir. Konuşmacının üslubu, içerik büyük ölçüde bilimsel olduğundan ve aynı zamanda amaç, uzmanlık gerektiren belirli bir konuda, düzeyi yüksek dinleyici kitlesi için yeni ve orijinal bilgiler sunmak olduğundan, daha çok akademik üslupta tercih edilen süssüz, açık ve anlaşılır nitelikler taşımalıdır.

Bir Cevap Yazın