Edirne Segedin Antlaşması (1444)

Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin yenilgileri Türkleri Balkanlardan çıkarmak isteyen Avrupalıları cesaretlendirmiştir. 1443 yılında Macar Kralı Ladislas’ın komutasındaki Haçlı ordusu Tuna’yı geçerek Sırbistan’a girdi. Niş ve Sofya’yı ele geçiren Haçlılar Filibe’ye kadar ilerlediler. Haçlılarla ittifak yapan Karamanoğulları da saldırıya geçince Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı. Buna göre Tuna Nehri sınır olacak ve taraflar on yıl boyunca birbirleriyle savaşmayacaktı. Sırbistan, Osmanlı Devleti’ne vergi veren bağımsız bir krallık hâline gelecekti. Eflak, Macaristan’ın himayesine girmekle birlikte Osmanlılara vergi ödemeye devam edecekti.

Bir Cevap Yazın