Fetret Devri (1402-1413)

Ankara Muharebesinin kaybedilmesiyle taht mücadelelerinin yaşandığı 1402-1413 yılları arasındaki 11 yıllık döneme denir. Ankara Muharebesi’nin kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti bir süre padişahsız kalmış, ülkenin siyasi birliği bozulmuş, toprak bütünlüğü parçalanmıştı. Bu karışık dönem içerisinde Yıldırım Bayezit’in oğulları teker teker ortaya çıkarak taht mücadelesine başladılar. Kardeşler arasında başlayan bu mücadeleler 1413 yılına kadar devam etti.

Fetret Devri’nin yaşanmaya başlamasıyla birlikte beylikler yeniden kurulma sürecine girmiştir. Timur’a sığınan beyler yeniden beyliklerini kurmaya başlamışlardır. Saruhan Beyliği, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Eşrefoğulları, Ramazanoğulları, Karamanoğulları gibi beylikler yeniden kurulmuştur. Ankara Muharebesi sırasında Yıldırım Bayezit’in oğulları Süleyman, Mustafa, İsa, Musa ve Mehmet Çelebi, muharebeye katılmışlardı. Muharebenin kaybedileceğini anlayan Süleyman, İsa ve Mehmet Çelebiler muharebe meydanından ayrılarak Timur’a esir düşmekten kurtuldular. Süleyman Çelebi, Edirne’de padişahlığını ilan etti. İsa Çelebi Bursa’da, Mehmet Çelebi Amasya’da hükümdarlıklarını ilan ettiler. İsa ve Mehmet Çelebiler arasında mücadeleler yaşandı. Süleyman Çelebi’nin Anadolu’daki nüfuzunu artırma çabası şehzadeler arasındaki mücadeleyi daha da kızıştırdı. Timur, Anadolu’dan ayrılacağı sırada Yıldırım Bayezit’in cenazesi ile birlikte esir tuttuğu Musa Çelebi’yi serbest bırakmıştır. Musa Çelebi serbest kaldıktan sonra taht mücadelesine girişmiştir. Kardeşler arasında taht mücadelelerinin yapılmasını Bizans ve Timur desteklemişlerdir. Amaçları taht mücadeleleri sonucunda Osmanlı Devleti’nin tamamen ortadan kaldırmaktı ancak Çelebi Mehmet, kardeşler arasındaki taht mücadelelerini bertaraf ederek Edirne’de Osmanlı Devleti’nin başına geçmiştir. Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’de dağılan birliğini yeniden kurmak, toplumda huzur ve barışı sağlamak için mücadele etmiştir.

Bir Cevap Yazın