Sultan Süleyman Dönemi: Belgrad’ın Fethi

Macaristan, Osmanlı Devleti’ne vergi ödemekle yükümlü bir devlet idi. Macar Kralı II. Layoş, Habsburg hanedanı ile akrabalık bağı kurmuştu. Kralın Habsburg hanedanlığına güvenerek vergisini ödememesi savaşı kaçınılmaz hâle getirmiştir. Bunun yanında Macar Kralı’nın Sultan Süleyman’ın tahta çıkmasını kutlamaması ve gönderilen elçileri öldürtmesi üzerine Belgrad’a sefere çıkıldı. Belgrad, Osmanlı Devleti’nin batıya genişlemesini engelliyordu. Kanuni 1521 yılında Belgrad’ı karadan ve Tuna Nehri üzerinden kuşatarak fethetmiştir.

Bir Cevap Yazın