İstanbul Türk’ün Görkemidir

Evliya Çelebi son derece dikkatli bir seyyahtır. Seyahatname eserinin aslı on cilttir. İstanbul kütüphanelerinde beş ayrı yazma nüshası vardır. Dünya seyahat edebiyatında, bu kadar geniş bir sahayı ihtiva eden ikinci bir eser yoktur.

Büyük Türk gezgini Evliya Çelebi İstanbul için şunları söylemiştir:

“Sözün kısası Türk gümbürtüsü, Türk görkemi, Türk vel-velesi, Türk debdebesi ve Türk’ün zaferi olan bu beldenin yeryüzünde bir benzeri daha yoktur. Türk’ün görkemi diye aleme ün salmıştır. Allah onu koruya!”

Evliya Çelebi

Bir Cevap Yazın