Türk Tarihi: Preveze Deniz Muharebesi (1538)

Kanuni Dönemi’nde Osmanlı Devleti mücadelesini yalnız karada değil denizlerde de devam ettirmiştir. Alman İmparatoru Şarlken, İspanya Krallığı ile birlikte kurdukları donanmanın başına ünlü denizci Andrea Doria’yı (Andre Dorya) getirmiştir. Andrea Doria komutasındaki müttefik donanması 1532’de Mora kıyılarına saldırarak Osmanlıların elinde bulunan İnebahtı ve Koron kalelerini almıştır. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros olarak tanınan Hızır Reis’i İstanbul’a çağırmıştır.

1532’de İstanbul’a doğru yola çıkan Barbaros döneminin deneyimli denizcilerinden on sekiz kaptan ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıkmıştır. Andrea Doria üzerine gitmiştir. Doria İtalya’ya kaçmıştır. 1533 yılında İstanbul’a gelen Hızır Reis, Kanuni Sultan Süleyman tarafından kaptanıderyalığa getirilmiştir. Hızır Reis, kaptanıderya olduktan sonra Barbaros Hayreddin Paşa olarak anılmıştır. Barbaros’un Osmanlı donanmasının başına geçmesiyle Osmanlılar denizde de hâkimiyet kurmaya başlamıştır. Barbaros, Akdeniz’de faaliyet gösteren denizci akıncılarını kendisine bağlayarak donanmasını güçlendirmiştir. Osmanlılar tarafında bu gelişmeler yaşanırken papanın öncülüğünde İspanya, Venedik, Malta Şövalyeleri, Portekiz, Cenova gibi devletler bir araya gelerek Osmanlılara karşı bir ittifak oluşturmuştur. Avrupa devletleri ittifak yapmalarına rağmen aralarında birbirlerine karşı güven duymuyorlardı. Barbaros düşman donanması arasındaki bu durumun farkında idi.

Haçlı donanmasının başına Andrea Doria getirildi. Düşman donanmasının hareket etmesi kararlaştırıldı. Barbaros, Haçlı donanmasının harekete geçtiğini haber alınca İstanbul’dan ayrılmıştır. Barbaros komutasındaki Osmanlı donanması 24 Eylül 1538 tarihinde Preveze Limanı’na ulaşmıştır. Haçlı donanması sayıca üstün ve daha büyük gemilere sahip idi. Barbaros, Haçlı donanmasının üstünlüğünden dolayı açık denizlerde karşılaşmak istememiştir. Barbaros, Preveze Körfezi’nin içinde büyük gemilerin geçemeyeceği bir sığlığın arkasına gizlenerek düşmanın açık vermesini beklemiştir. Haçlı donanması Preveze açıklarından ayrılmıştır. 27 Eylül’de Barbaros, güçlükle ilerleyen Haçlı donanmasını takip etmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Andrea Doria komutasındaki 262 gemiden oluşan haçlı donanmasını Preveze önlerinde yakalayarak 28 Eylül 1538’de büyük bir bozguna uğratmıştır (Görsel 1.8).

Preveze Deniz Zaferi sonucunda Osmanlı Devleti Akdeniz’de bulunduğunu göstermiştir. Zaferin kazanıldığı 28 Eylül günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın