Osmanlı Dönemi Kıyafetlerdeki Çeşitlilik

Klasik Çağ’da Osmanlı şehir ve mahallelerinde çok kültürlü sosyal bir yapı vardır. Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki kıyafet konusunda çeşitlilik bulunmaktadır. Erkek ve kadınların kıyafetleri arasında da çeşitlilik vardır. Kadınların giysileri ferace, yaşmak ve her zaman olmamak koşuluyla peçeden oluşmaktadır (Görsel 3.5). Ferace sokağa çıkarken giyilen dış giyim çeşididir. Yaşmak kadınların sokakta giydikleri feracenin üstünden sarkıtılarak kullanılan beyaz bir örtüdür. Kadınların gömlekleri erkeklerin gömleklerine benzerse de yakası, kolları ve kenarları işlidir. Kadınlar süslü ipekliler, uzun ceketler, şalvarlar ve altları kabaralı çizmeler giymişlerdir. Erkek kıyafetleri ise şalvar, gömlek, kaftan biçimindeki kıyafetlerden oluşmuştur (Görsel 3.6). Osmanlı şehir ve mahallelerinde yaşayan gayrimüslimlerin kıyafetlerinde belirli bir anlayış getirmiştir. Gayrimüslimler ile Müslümanların karışmasını önlemek için kıyafetlerdeki kumaşın cins ve renklerinde sınırlandırmalar yapılmıştır. Örneğin 1568 tarihli bir düzenlemede, “… gayri Müslimlerin kullandığı feracelerin kül rengi karaca çuhadan yapılması ve damgaların kumaş olmaması, kuşakların yarı yarıya pamuk ve ipek olması …” emredilmiştir.

Bir Cevap Yazın