Çocuğunuzun Hangi Davranışları İçin Bir Değerlendirme Gerekli Olabilir?

Eğer çocuğunuz;

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyor, yanından uzaklaşınca fark etmiyor, sizi aramıyorsa,
 • İşaret ederek gösterdiğiniz bir şeye bakmıyorsa,
 • Sizin yüz ifadelerinize kısıtlı tepki veriyor, siz gülünce geri gülmüyorsa,
 • Taklit etmiyorsa ya da çok sınırlı taklit becerisi var ise,
 • Hayali oyun oynamakta zorluk çekiyorsa,
 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
 • Parmağıyla işaret ederek istediği şeyi göstermiyorsa,
 • Oyuncaklarla amacına uygun oynamayı bilmiyorsa,
 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa ve katılmıyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa ya da garip biçimde konuşuyorsa,
 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
 • Hep kendi bildiğince davranıyorsa,
 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
 • Günlük yaşamındaki düzen ve rutin değişikliklere aşırı tepki veriyorsa,

bir hastaneye başvurmanız ve çocuğunuzun otizm spektrum bozukluğu açısından değerlendirilmesini istemeniz gerekebilir.

Bir Cevap Yazın