Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Türklerin Ana Yurttan Göçleri Sosyal bir olay olan göç, bir topluluğun farklı nedenlerle kendi yurdunu terk ederek başka bir yere gitmesi veya yer değiştirmesidir. Topluluklar önemli bir neden olmadan topraklarını bırakıp sonunu bilmediği bir maceraya kalkışmaz çünkü yöneldikleri topraklar tamamen boş ve sahipsiz değildir. Bu yüzden göç eden topluluklar gittikleri yerlerdeki kavim veya topluluklara karşı hâkimiyet mücadelesi vermek zorundadır. Bunun sonucunda da göç eden topluluğun, göç ettiği coğrafyadaki halkı ya hâkimiyeti altına alması ya da onu başka bir yere sürmesi gerekir. Tarih boyunca Türkler de değişik sebeplerle farklı bölgelere göç etmiştir. Bu göçler içerisinde Orta Asya Türk Göçleri, gerek sonuçları … Okumaya devam et Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Orta Asya’nın Coğrafyası

Orta Asya’nın Coğrafyası Türklerin anayurdu olan Orta Asya çevresi sıradağlarla çevrilmiş olup çöl ve bozkırlarla kaplı 10.2 milyon kilometrekarelik bir bölgedir (Harita 1.6.). Gobi, Taklamakan, Karakum ve Kızılkum gibi çöller bu bölgede yer alır. Ayrıca büyük bir bölümü kapalı havza olan Orta Asya’da yer yer yüksekliği 7.000 m’yi aşan Altay ve Tanrı Dağları; (Görsel 1.4., 1.6.) Aral, Baykal ve Balkaş Gölleri; İrtiş, Amuderya, Sirderya, Orhun ve Selenga Irmakları bu coğrafyada bulunmaktadır. Bölgede oldukça sert bir karasal iklim hüküm sürmektedir. Yaşanılan coğrafi bölgenin fiziki yapısı, toplumların hayat tarzının oluşumunda temel etkendir. Türk toplumunun yaşam tarzına da yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri şekil … Okumaya devam et Orta Asya’nın Coğrafyası

Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları

Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı; oguş (aile), urug (aileler birliği), boy (ok), budun (millet) ve il (devlet) şeklinde birbirine çok bağlı olan unsurlardan oluşuyordu. Bu yapı içinde ön plana çıkan boylar, sosyal dayanışma ve canlılık taşıyordu. Bu durum, toplumdaki bireylere beraber hareket etme düşüncesi kazandırmış ve onların zorlu mücadelelerle uzun mesafeleri aşmalarını sağlamıştır. Türkler, köklü ve oturmuş bir toplum yapısına sahipti. Eski Türk toplumunda en küçük birimi olan aile, kan bağı esasına dayanıyordu. Türklerin dünyanın uzak coğrafyalarına dağılmasına rağmen mevcudiyetlerini korumaları, aile yapısına verdikleri önemden kaynaklanmıştır. Bu toplum yapısında, … Okumaya devam et Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları

Tanrı Ve Asker

Askerlik Türkler açısından kutsal bir meslektir. Bunun en önemli nedeni ise Türklerin asker millet olmasıdır. Türkler hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bozkırın çetin şartlarında kendinden sayıca büyük yerleşik kavimlere karşı büyük zaferler elde eden Türkler, kadın veya erkek demeden asker ruhu ile büyürdü. Çocuklar daha ufak yaşta ata biner, ok atardı. Kadınlar hamile olduğu halde at sürer, hayvanlara bakar, ağır işlerle ilgilenirdi. Türkler Tanrı’dan kut aldığına inanır ve Tanrıya da “Türk Tanrısı” derdi. Askerlik ve Tanrı Türkler için büyük öneme sahipti. Türkler “Tengri Biz Menen” yani”Tanrı Bizimle” veya “Tigir Koldasın (Korusun)” der. Ancak Türkler batıya açıldıkça ve yerleşik hayata geçtikçe … Okumaya devam et Tanrı Ve Asker