İktisada Giriş: Üretim Kotaları

İktisada Giriş: Üretim Kotaları

Grafik 5.6’ya bakıldığında, kota uygulaması yoksa, denge afyon miktarı e1’de oluşacaktır. Ancak devlet belli bir miktar üretim yapılacağı konusunda afyon üretimine bir sınırlama getirirse, denge miktarı azalacaktır. Denge miktarındaki bu kısıtlamaya karşın denge fiyatındaki artış üreticilerin bir yandan kazançlarının artmasına olanak sağlarken, diğer yandan piyasaya diğer üreticilerin girmesini engellemiş olacaktır.

Bazı ürünlerin üretimi devlet iznine bağlıdır. Bu ürünler toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan veya ilaç sanayiinde kullanılan ürünlerdir. Grafikte afyon üretimi üzerinde herhangi bir miktar kontrolünün olmadığı durumda, afyon denge miktarının 135 kg olduğu görülmektedir. Buna karşın piyasa denge fiyatı 30 TL olmaktadır. Eğer devlet afyon üretimini 80 kg ile sınırlandıracak olursa, arz eğrisi 80 kg’da dirsek yapacaktır. Dirseğin meydana geldiği noktadan itibaren afyonun kg fiyatı ne kadar artarsa artsın arz edilen miktar arttırılamayacaktır. Uygulanan bu üretim kotası denge noktasının solunda oluştuğundan denge fiyatı da kg başına 40 TL’ye yükselecektir.

Bir Cevap Yazın