Sağaltım İndeksi (Sİ) Nedir?

Bir ilacın sağaltım yönünden hasta için güvenliğini gösteren en önemli ölçütlerden birisidir. Sağaltım indeksi, bir ilacın zehirli veya öldürücü dozu ile sağaltıcı dozu arasındaki oranı veya genişliği ifade eder. Doz-cevap ilişkisine göre bir maddenin birisi sağaltıcı, diğeri de öldürücü etki diye bilinen en az iki kuvantal doz-cevap eğrisi vardır. Yukarıda belirtilen oran ne kadar büyükse ilaç da o ölçüde güvenli ve tehlikesizdir. Uygulamada Sİ’nin belirlenmesinde ÖD50/ED50 veya ED50/ÖD50 oranı dikkate alınır.

Sİ= ÖD50/ED50= ≥1
Sİ= ED50/ÖD50= ≤1

Oranı 4/1 (ÖD50/ED50) veya 1/4 (ED50/ÖD50) olan ilaçlar/maddeler farmakolojik yönden
tehlikeli olarak kabul edilir. Böyle maddeler kullanılırken çok dikkatli olmalıdır; hekim,
özellikle ilacın etkisini değiştiren faktörlere özen göstermelidir.

Bir Cevap Yazın