Kalp Damar Sistemi İlaçları

Kalp, vücudun kanı çevreye pompalayan ve kendi kendine uyarı üretme yeteneğine sahip önemli bir organıdır. Kalple ilgili sorunlar, çoğu kez damar sistemini de kapsadığından, birlikte değerlendirilirler. Kalp-damar sistemi sorunları, ilgili organların dışında, merkezi ya da çevresel faktörlerden de kaynaklanabilir. Kalp kasını uyaranlar, antiaritmik ilaçlar, damarları genişletenler, adrenerjik reseptör uyarıcıları bu grup içinde yer alır. Kalp kasını uyaran ilaçlar kalp glikozidleri (kardiyatonik ilaçlar) ve metilli ksantinler olarak ayrılır.

Kalp Kasını Kuvvetlendirenler ve Uyaranlar

İlaç örnekleri: Digitoksin, digoksin ve ouabain (strofantin-g) kardiyatonik glikozidler; kafein, teofilin, teobromin, aminofilin, etamifilin kemisilat ise metilli ksantinlerdir.

Etkileri: Kalp glikozidleri kalp kasının kasılma gücünü ve kalp verimini artırırlar. Metilli ksantinler fostodiesterazı inhibe ederek ve adenozin reseptörlerini antagonize ederek etkir.

Kullanılmaları: Kalp glikozidleri köpek ve kediler başta olmak üzere, at ve sığırlarda taşikardi, konjestif kalp yetmezliği (kalbin kanı pompalama işini yeterince yapamadığı durum) ve atriyal fibrilasyonun (atriumların-kulakçıkların normalden fazla kasılması) kontrolünde kullanılır. Ancak, kedilerde digitoksinin yarılanma ömrü uzun olduğundan toksiktir. Atlarda da kullanımı önerilmemektedir. Kahve tohumlarında, çay yapraklarında kafein (1,3,7-trimetilksantin; metilteobromin) ve teofilin bulunur. Çikolatada da kafein vardır. Kafein, MSS’yi uyarır. Serebral damarlarda daralma, korener kan damarlarında genişleme, kalp atım sayısında artma yapar. Çizgili kas verimini artırır, bronşları genişletir, solunumu uyarır. Çevre damarları genişlettiği için kan basıncını düşürür. Böbreklerden geçen kan miktarını artırarak diüretik etki yapar. Entelektüel faaliyetleri (okuduğunu anlama, hesap yapabilme vb) artırır. Kafein sodyum benzoat şeklinde enjeksiyonla at, sığır, koyun, keçi, dana, köpek ve kedide kullanılır.

Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Antiaritmikler)

Kalpteki anormal ritmi (aritmi) düzeltmek için kullanılan ilaçlardır. Bu gruptaki ilaçlar farklı sınıflar altında değerlendirilir.

İlaç örnekleri: Veteriner hekimlikte antiaritmik olarak atropin, kinidin, prokainamid lignokain, fenitoin yaygın kullanılır. Atenolol, esmolol, propranolol, bretilium, amiodaron, verapamil, nifedipin, diltiazem kullanılabilen diğer ilaçlardır.

Etkileri: Kinidin ve prokainamid kalp hücre zarının iyonlara geçişini azaltarak; atropin antimuskarinik etkiyle, atenolol, esmolol, propranolol β1-R bloke ederek; bretilyum adrenerjik sinirlerden noradrenalin salınımını engelleyerek; verapamil, nifedipin, diltiazem kalsiyum-kanallarını bloke ederek etkirler.

Kullanılmaları: Özellikle küçük hayvanlarda kalpteki aritmiyi düzeltmek için kullanılırlar.

Damarları Genişletenler

İlaç örnekleri: Kaptopril, enalapril, prazosin, hidralazin, nitrogliserin, minoksidil.

Etkileri: Damar düz kaslarında genişlemeye yol açarlar.

Kullanılmaları: Özellikle konjestif kalp yetmezliğinde kalbin önündeki yükü hafifletmek için kullanılırlar.

Bir Cevap Yazın