Hijyen ve Sanitasyon 5. Ünite – Gıda Hijyeni Soru-Cevap

Hijyen ve Sanitasyon Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları | 5. Ünite – Gıda Hijyeni

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Belirtilmiştir

1- Herhangi bir maddenin veya cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden temizlenmesi, vejetatif ve spor şekillerinin öldürülmesi işlemine ne ad verilir?

a. Pastörizasyon
b. Sterilizasyon
c. Dezenfektan
d. Antiseptik
e. Hijyen

2- Düzgün işletildiğinde olası tüm tehlikeleri daha oluşmadan önlemeyi ve böylece tüketicileri olası sağlık risklerinden korumayı hedefleyen etkin bir “risk yönetimi” sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. ISO 9001
b. ISO 14001
c. ISO 22000 HACCP
d. OHSAS 18001
e. ISO 17025

3- Aşağıdakilerden hangisi HACCP’ın prensiplerinden biri değildir?

a. Tehlike analizinin yürütülmesi
b. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
c. Kritik limitlerin belirlenmesi
d. Hangi laboratuvarda hangi analizlerin yapılacağının belirlenmesi
e. Düzeltici işlemlerin belirlenmesi

4- Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda fiziksel bozulmaya neden olan etkenlerden biri değildir?

a. Antibiyotik
b. Kıl
c. Cam parçaları
d. Taş
e. Kum-Toz

5- Aşağıdakilerden hangisi Escherichia coli serotiplerinden biri değildir?

a. Enteropatojenik E. coli
b. Enterokolinerjik E. coli
c. Enterotoksijenik E. coli
d. Enterohemorojik E. coli
e. Diffuz-adeziv E. coli

6- Brucella etkenlerinin insanlara bulaşmasında en etkin yol aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kırmızı et
b. Kanatlı hayvan etleri
c. Taze peynir
d. Taze sebze ve meyveler
e. Yumurta

7- Aşağıdakilerden hangisi yasak olduğu hâlde hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi arttırıcı olarak kullanılarak ürünlerde kalıntı ve kontaminasyon riskine yol açar?

I. Antibiyotik II. Hormon III. Pestisit IV. Kurşun

a. Yalnız I
b. I ve II
c. I,II ve III
d. II, III ve IV
e. II ve IV

8- Yaygın olarak kâğıt ve pil üretiminde kullanılan insanlarda barsak ve böbrek rahatsızlıkları ile sinir sistemi bozukluklarına neden olan ağır metal aşağıdakilerden hangisidir?

a. Cıva
b. Arsenik
c. Demir
d. Östrojen
e. Steroid

9- Her çeşit yağ ve yağlı ürünlerde oluşabilen kimyasal bozulmaların genel adı nedir?

a. Pestisit
b. Kontaminant
c. Kalıntı
d. Fermantasyon
e. Ransidite

10- Soğuk muhafaza işlemi genel olarak kaç derecede yapılmaktadır?

a. -4/-8 °C
b. -4/0 °C
c. 0/4 °C
d. 4/8 °C
e. 8/16 °C

Gıdaların bozulmadan ve besleyici özellikleri azalmadan uzun süreli tüketilmesi için gıdaların özelliklerine uygun ortamlarda saklanması ve muhafaza edilmesi gereklidir. Aksi takdirde tüketilmesi düşünülen gıdalar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlere uğrayarak tüketilemez duruma gelebilir.

Uzun süre muhafaza etmek için soğutma, dondurma, ısıl işlem uygulama ve farklı paketleme sistemleri kullanılmaktadır.

Kırmızı et soğutularak 3 gün, dondurularak 6 ay; tavuk eti soğutularak 3 gün, dondurularak 4 ay; balık soğutularak 3 gün, dondurularak 6 ay; süt soğutularak 3 gün, yumurta soğutularak 3 gün muhafaza edilebilir

Buzdolabında saklamama, oda sıcaklığında uzun süre bekletme, ısıtıp tekrar soğutma, tüketimden daha fazla miktarda donmuş gıda çözdürme, karşılaşacağımız bozulmaların nedenleri arasında sayılabilir.

Tarım alanında daha fazla verim alabilmek için bitki zararlılarına karşı kullanılan kimyasal maddeler olarak tanımlanır. Sebze ve meyve üretiminde zarar veren böcek ve insektleri öldürmek veya uzak tutmak için kullanılır. Verimi artırmak daha fazla kâr elde etmek için kullanılır.

Hormonlar genel olarak tedavi amaçlı kullanılsalar da bunun yanında özellikle canlı ağırlık artışı, besi performansının artması gibi amaçlar içinde kullanılabilmektedir

Antibiyotik uygulamalarından sonra beklenmesi gereken süre antibiyotik çeşidine göre değişmek üzere, son antibiyotik uygulamasından sonra genel olarak ette 28 gün, sütte 7 gün, yumurtada 7 gün yasal arınma süreleri beklenilmelidir. Antibiyotiğin uygulandığı günden yasal arınma süresine kadar geçen zamanda bu ürünlerin tüketilmesi yasaktır.

Bir Cevap Yazın