Hastanelerde Kimyasal ve Biyolojik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması

Hijyen ve Sanitasyon: Hastanelerde Kimyasal Etkenlerin Kontrol Altına Alınması ve Sağlık Açısından Uygun Hâle Getirilmesi

• Hastaneler tanı, tedavi ve temizlik, hastane kat hizmetleri amaçlı birçok kimyasal etkenin kullanıldığı ortamlardır. Toksik (zehirli, zararlı etkiler olan), aşındırıcı, tepkimeye giren, genotoksik (genlerde hasar oluşturucu), yanabilir ve radyoaktif maddeler içeren atıklar tehlikeli atıklardır. Bu atıkların uzaklaştırılmasında profesyonel yöntemler kullanılmalı ve burada görevli kişiler eğitimli olmalıdır.

• Kullanılan her bir kimyasal madde, ilaç vb. için iş sağlığında olduğu gibi kimyasal maddenin ve ilacın özellikleri, tehlike ve riskleri, kullanım şekilleri ve istenmeyen bir durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenler vb. bilgileri içeren malzeme veya ilaç bilgi formu oluşturulmalı, bu formlar tüm çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.

Hijyen ve Sanitasyon: Hastanelerde Biyolojik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması ve Sağlık Açısından Uygun Hâle Getirilmesi

• Hastalığa yol açabilecek miktarda zararlı biyolojik etken içeren atıklar enfeksiyöz atıklar olarak isimlendirilir. Bu atıklar ön dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildikten sonra genel kanalizasyona verilmeli veya düzenli depolamaya gönderilmelidir.

• Hasta lazımlıkları, bezleri ve idrar sondalarının bakım ve temizlikleri ile ilgili kurum yöneticilerince hazırlanan yönergeler olmalı, çalışanlara ve hasta bakımı ile ilgili olanlara konu hakkında eğitimler yapılmalıdır.

• Tüm lavabolar ve tuvaletler sık aralıklarla sodyum hipoklorit ile temizlenmelidir.

• Lavabolarda sıvı sabun kullanılmalı, hasta başı uygulamalar için sağlık personeline yönelik el dezenfektan solüsyonları bulundurulmalıdır.

• Hasta ziyaretleri kültürümüz de çok önemlidir. Hastanenin kurallarına uygun hasta ziyaretleri yapılmalıdır. Ziyaretlerde çok kişi olmamalı, ziyaretçinin akut bir enfeksiyon hastalığı olmamalı ve ziyaret kısa sürmelidir.

• Hastaneden hastalık etkenleri bulaştığında kendisi için de riskli olan kişiler, ziyaret amaçlı hastaneye gelmemelidir.

• Hasta ziyareti amacıyla hastaneye çocuk getirilmemelidir.• Enfeksiyonlara ve alerjilere neden olduğu için çiçek getirilmemelidir.

• Ziyaretler sırasında hastaya yiyecek ve içecek getirilmesi, hem biyolojik kirliliğe neden olabilir, hem de getirilen gıda hasta için uygun olmayabilir.

• Hastaneye gelirken ve hastaneden çıkarken kişisel hijyene dikkat edilmeli ve eller mutlaka yıkanmalıdır.

Bir Cevap Yazın