Türkiye Adını Atatürk mü Uydurdu? Anadolu’ya Ne zaman Türkiye Denilmeye Başlandı?

Türkler hakkında yazılı kaynakların verdiği ilk bilgilere MÖ 484-425 yılları arasında İskitya başlığı altında Herodotos’un tarih kitabında rastlanmaktadır. MÖ 318 tarihinde Çinlilerle Hunlar arasındaki antlaşmada ile Hunlar hakkında yazılı bilgiler yer almaktadır. Türklerin 6-13. yüzyıllar arasında Avrupa’da, Balkanlar’da ve Karadeniz’in kuzeyinde kurdukları devletlerle ilgili bilgilere Bizans kaynaklarından ulaşılabilmektedir.

Anadolu’yu yurt edinen Türkler, kurdukları devletleri kurucularının veya bölgenin adıyla adlandırmışlardır. Anadolu adı ilk kez 12. yüzyılda Bizans kaynaklarında Türkiye (Turchia, Turkiya) adıyla anılmaya başlanmıştır. Arap kaynaklarında da Türkiye adı kullanılmıştır.

13. Asırda Marco Polo tarafından Çizilen Haritada Anadolu’dan Türkmenya diye bahsedilmiştir. Orta Asya’ya ise “Great Turkey” yani Büyük Türkiye denmiştir. Ayrıca Bizans Kaynaklarında Avrupa’daki Macarların ülkesine de Türkiye denmektedir.

Bir Cevap Yazın