Fatih’in Akıl Hocası Akşamsettin

Akşemseddin, ailesinden dolayı medrese kökenlidir. Devrinin medreselerinde eğitim almış, Osmanlı müderrisidir. 1372 tarihinde Şam’da doğmuştur. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiştir. Tıp alanında ihtisaslaşmıştır. Aldığı eğitimden dolayı ilmiye sınıfına katılmış ve Osmancık Medresesi’ne müderris olarak tayin edilmiştir. Akşemseddin, Ankara’ya giderek Hacı Bayrâm-ı Velî’den dersler almıştır. Hacı Bayrâm-ı Velî, 1422 Temmuzunda Edirne Sarayı’na giderken yanında Akşemseddin’i de götürmüştür. Hacı Bayrâm- ı Velî’nin vefatından sonraki dönemde Akşemseddin, Edirne Sarayı’nda bulunmuştur. II. Murad’ın Kazaskeri Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi’yi ve II. Mehmet’in (Fatih) kızını tedavi etmiştir. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un Fethi’ne manevi katkıda bulunması için Akşemseddin’i davet etmiştir. Akşemseddin, İstanbul’un Fethi’ne katılmış, padişahın ve ordunun moralinin yüksek tutulmasını sağlamıştır. Fetihten sonra Ayasofya camiye dönüştürülmüştür. İlk cuma namazındaki hutbeyi Akşemseddin okumuştur. Fetihten sonra Akşemseddin İstanbul’da dersler vermiştir. Ömrünün geri kalanını Göynük’te geçirmiştir. Geçimini doktorluktan kazandıklarıyla temin etmiştir. Devrinin en iyi doktorlarından biridir. Mikrop konusunu ilk ortaya atan kimselerdendir. 1459 tarihinde vefat eden Akşemseddin’in kabri Göynük’te kendi yaptırdığı mescidin yanındadır.

Bir Cevap Yazın